Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 惠帝纪

《惠帝纪》

Books referencing 《惠帝纪》 Library Resources
1 惠帝纪:
孝惠皇帝,高祖太子也,母曰吕皇后。帝年五岁,高祖初为汉王。二年,立为太子。十二年四月,高祖崩。五月丙寅,太子即皇帝位,尊皇后曰皇太后。赐民爵一级。中郎、郎中满六岁爵三级,四岁二级。外郎满六岁二级。中郎不满一岁一级。外郎不满二岁赐钱万。宦官尚食比郎中。谒者、执楯、执戟、武士、驺比外郎。太子御骖乘赐爵五大夫,舍人满五岁二级。赐给丧事者,二千石钱二万,六百石以上万,五百石、二百石以下至佐史五千。视作斥上者,将军四十金,二千石二十金,六百石以上六金,五百石以下至佐史二金。减田租,复十五税一。爵五大夫、吏六百石以上及宦皇帝而知名者有罪当盗械者,皆颂系。上造以上及内外公孙耳孙有罪当刑及当为城旦舂者,皆耐为鬼薪白粲。民年七十以上若不满十岁有罪当刑者,皆完之。又曰:“吏所以治民也,能尽其治则民赖之,故重其禄,所以为民也。今吏六百石以上父母妻子与同居,及故吏尝佩将军都尉印将兵及佩二千石官印者,家唯给军赋,他无有所与。

2 惠帝纪:
令郡诸侯王立高庙。

3 惠帝纪:
元年冬十二月,赵隐王如意薨。民有罪,得买爵三十级以免死罪。赐民爵,户一级。

4 惠帝纪:
春正月,城长安。

5 惠帝纪:
二年冬十月,齐悼惠王来朝,献城阳郡以益鲁元公主邑,尊公主为太后。

6 惠帝纪:
春正月癸酉,有两龙见兰陵家人井中,乙亥夕而不见。陇西地震。

7 惠帝纪:
夏旱。合阳侯仲薨。秋七月辛未,相国何薨。

8 惠帝纪:
三年春,发长安六百里内男女十四万六千人城长安,三十日罢。

9 惠帝纪:
以宗室女为公主,嫁匈奴单于。

10 惠帝纪:
夏五月,立闽越君摇为东海王。

11 惠帝纪:
六月,发诸侯王、列侯徒隶二万人城长安。

12 惠帝纪:
秋七月,都厩灾。南越王赵佗称臣奉贡。

13 惠帝纪:
四年冬十月壬寅,立皇后张氏。

14 惠帝纪:
春正月,举民孝弟力田者复其身。

15 惠帝纪:
三月甲子,皇帝冠,赦天下。省法令妨吏民者;除挟书律。长乐宫鸿台灾。宜阳雨血。

16 惠帝纪:
秋七月乙亥,未央宫凌室灾;丙子,织室灾。

17 惠帝纪:
五年冬十月,剨;桃李华,枣实。

18 惠帝纪:
春正月,复发长安六百里内男女十四万五千人城长安,三十日罢。

19 惠帝纪:
夏,大旱。

20 惠帝纪:
秋八月己丑,相国参薨。

21 惠帝纪:
九月,长安城成。赐民爵,户一级。

22 惠帝纪:
六年冬十月辛丑,齐王肥薨。

23 惠帝纪:
令民得卖爵。女子年十五以上至三十不嫁,五算。

24 惠帝纪:
夏六月,舞阳侯哙薨。

25 惠帝纪:
起长安西巿,修敖仓。

26 惠帝纪:
七年冬十月,发车骑、材官诣荥阳,太尉灌婴将。

27 惠帝纪:
春正月辛丑朔,日有蚀之。夏五月丁卯,日有蚀之,既。

28 惠帝纪:
秋八月戊寅,帝崩于未央宫。九月辛丑,葬安陵。

29 惠帝纪:
赞曰:孝惠内修亲亲,外礼宰相,优宠齐悼、赵隐,恩敬笃矣。闻叔孙通之谏则惧然,纳曹相国之对而心说,可谓宽仁之主。遭吕太后亏损至德,悲夫!

URN: ctp:han-shu/hui-di-ji