Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《兌之》

Library Resources
1 兌之:
兌:班馬還師,以息勞疲。後夫嘉喜,入戶見妻。

2 兌之:
乾:踐履危難,脫危去患。入福喜門,見悔大君。

3 兌之:
坤:子鉏執麟,《春秋》作元。陰聖將終,尼父悲心。

4 兌之:
屯:夾河為婚,期至无船。搖心失望,不見所歡。

5 兌之:
蒙:天孫帝子,與日月處。光榮於世,福祿繁祉。

6 兌之:
需:三年人妻,相隨奔馳。終日不食,精氣勞疲。

7 兌之:
訟:禹召諸侯,會稽南山。執玉萬國,天下康寧。

8 兌之:
師:早霜晚雪,傷害禾麥。損功棄力,飢无所食。

9 兌之:
比:嵩融持戟,杜伯荷弩,降觀下國,誅逐无道。夏商之季,失埶外走。

10 兌之:
小畜:生有聖德,上配大極。皇靈建中,受我以福。

11 兌之:
履:下田陸黍,萬華生齒。大雨霖集,波病潰腐。

12 兌之:
泰:子畏於匡,困厄陳蔡。明德不危,竟克免害。

13 兌之:
否:有兩赤頭,從五岳來。謠言无祐,趍爾之林。俯伏聽命,不敢動搖。

14 兌之:
同人:當得自如,不逢凶災。衰者復興,終无禍來。

15 兌之:
大有:朽根刖樹,華葉落去。卒逢大焱,隨風僵仆。

16 兌之:
謙:葛生衍蔓,絺綌為願。家道篤厚,父兄悅喜。

17 兌之:
豫:東行求玉,反得弊石。名曰无直,字曰醜惡。眾所賤薄。

18 兌之:
隨:瞻白因弦,駑孱恐怯。任力墮劣,如蝟見鵲。偃視恐伏,不敢拒格。

19 兌之:
蠱:瘡痍多病,宋公危殆。吳子巢門,无命失所。

20 兌之:
臨:東山西岳,會合俱食。百喜送從,以成恩福。

21 兌之:
觀:舞非其處,失節多悔,不合我意。

22 兌之:
噬嗑:南循汝水,茂樹斬枝。過時不遇,惄如周飢。

23 兌之:
賁:公孫駕驪,載遊東齊。延陵說產,遺我紵衣。

24 兌之:
剝:乘輿八百,以明文德。踐土葵丘,齊晉受福。

25 兌之:
復:雄處弱水,雌在海邊。別離將食,哀悲於心。

26 兌之:
无妄:結網得解,受福安坐,終无患禍。

27 兌之:
大畜:秋南春北,隨時休息。處和履中,安无憂凶。

28 兌之:
頤:啟戶開門,巡狩釋冤。夏臺羑里,湯文悅喜。

29 兌之:
大過:符左契右,相與合齒。乾坤利貞,乳生六子。長大成就,風言如母。

30 兌之:
坎:飢蚕作室,絲多亂緒,端不可得。

31 兌之:
離:東壁飾光,數暗不明。主母嫉妬,亂我業事。

32 兌之:
咸:白茅縮酒,靈巫拜禱。神嗜飲食,使君壽考。

33 兌之:
恆:范公陶夷,巧賈貨資。東之營丘,易字子皮。抱珠載金,多得利歸。

34 兌之:
遯:三羖五䍧,相隨俱行。迷入空澤,循谷宜北。經涉六駁,為所傷賊。

35 兌之:
大壯:雄鵠延頸,欲飛入關。雨師洒道,瀸我袍裘。重車難前,侍者稽止。

36 兌之:
晉:中年蒙慶,今歲受福。必有所得,榮寵受祿。

37 兌之:
明夷:祿如周公,建國洛東,父子俱封。

38 兌之:
家人:安床厚褥,不得久宿。棄我嘉讌,困於東國。投杼之憂,不成災福。

39 兌之:
睽:蓄積有餘,糞土不居。

40 兌之:
蹇:心願所喜,乃今逢時。得我利福,不離兵革。

41 兌之:
解:目不可合,憂來搔足。怵惕危懼,去其邦族。

42 兌之:
損:福德之士,懽悅日喜。夷吾相桓,三歸為臣,賞流子孫。

43 兌之:
益:夏姬附耳,心聽悅喜,利以傳取。

44 兌之:
夬:叔迎兄弟,遇恭在陽。君子季姬。並坐鼓簧。

45 兌之:
姤:徙巢去家,南遇白烏。東西受福,與喜相得。

46 兌之:
萃:舜登大禹,石夷之野。徵詣玉闕,拜治水土。

47 兌之:
升:江河淮海,天之都市。商人受福,國家富有。

48 兌之:
困:隱隱填填,火燒山根。不潤我鄰,獨不蒙恩。

49 兌之:
井:闇昧不明,耳聾不聰。陷入深淵,滅頂憂凶。

50 兌之:
革:鳥鳴喈喈,天火將下。燔我館舍,災及妃后。

51 兌之:
鼎:十雉百雛,常與母俱。抱雞搏虎,誰敢難者?

52 兌之:
震:營城洛邑,周公所作。世建三十,年歷七百。福祐盟執,堅固不落。

53 兌之:
艮:三人俱行,別離將食。一身五心,反復迷惑。

54 兌之:
漸:三虎搏狼,力不相當。如鷹格雉,一發破亡。

55 兌之:
歸妺:養虎畜狼,還自賊傷。年歲息長,疾君拜禱,雖危不凶。

56 兌之:
豐:後時失利,不得所欲。

57 兌之:
旅:雉兔之東,以理為傷。見鷹驚走,死於谷口。

58 兌之:
巽:秋蛇向穴,不失其節。夫人姜氏,自齊復入。

59 兌之:
渙:鳥鳴巢端,一呼三顛。搖動東西,危魂不安。

60 兌之:
節:命夭不遂,死多鬼祟。妻子啼瘖,早失其雄。

61 兌之:
中孚:茆屋結席,崇我文德。三辰旂旗,家受行福。

62 兌之:
小過:羅網四張,鳥无所翔。征伐困極,飢窮不食。

63 兌之:
既濟:天成地安,積石為山。潤洽萬里,人賴其歡。

64 兌之:
未濟:銅人銕柱,暴露勞苦。終日卒歲,无有休止。

URN: ctp:jiaoshi-yilin/dui-zhi