Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《升之》

Library Resources
1 升之:
升:禹凿龙门,通利水泉。东注沧海,民得安全。

2 升之:
乾:白鹿鸣呦,呼其老小。喜彼茂草,乐我君子。

3 升之:
坤:百里南行,虽微得明。去虞适秦,为穆国卿。

4 升之:
屯:王宜孙喜,张名益有。龙子善行,西得大寿。

5 升之:
蒙:画龙头颈,文章不成。所求不得,失利后时。

6 升之:
需:商子无良,相怨一方。引刚交争,咎自以当。

7 升之:
讼:衰老困极,无齿不食。痔病痟瘵,就阴为室。

8 升之:
师:鸢生会稽,稍巨能飞。翱翔桂林,为众鸟雄。

9 升之:
比:安平不倾,载福长生,君子以宁。

10 升之:
小畜:牛骥同槽,郭氏以亡。国破为墟,君奔走逃。

11 升之:
履:日中明德,盛兴两国。仁圣会遇,君受其福,臣多荣禄。

12 升之:
泰:公刘之居,太王所业。可以长生,拜受福爵。

13 升之:
否:时凋岁霜,君子疾病。宗女无辜,郑受其殃。

14 升之:
同人:济河逾厄,脱母怵惕。四叔为卫,使惠不废。

15 升之:
大有:缺破不完,残瘵侧偏。公孙幽遏,跛踦后门。

16 升之:
谦:延颈远望,昧为目病。不见叔姬,使伯忧心。

17 升之:
豫:上无飞鸟,下无走兽。扰乱未清,民劳于事。

18 升之:
随:久阴霖雨,涂行泥潦。商人休止,市空无有。

19 升之:
蛊:盲者张目,跛踦起行。瞻望日月,与王相迎。

20 升之:
临:据斗运枢,高步六虚。权既在手,寰宇可驱。国大无忧,与乐并居。

21 升之:
观:稼穑不偏,重过不倾。巧言贼忠,伤我申生。

22 升之:
噬嗑:金城铁郭,上下同力。政平民亲,寇不敢贼。

23 升之:
贲:目镜不明,冬灾大伤。盗花失实,十年消亡。

24 升之:
剥:鳏寡孤独,命禄苦薄。入室无妻,武子悲哀。

25 升之:
复:饮酒醉饱,跳起争鬭。伯丧叔僵,东家治丧。

26 升之:
无妄:介绍微子,使君不殆。二国合欢,燕齐以安。

27 升之:
大畜:牵牛系尾,诎折几死。雕世无仁,不知所在。

28 升之:
颐:东龙冤独,不知所触。南北困穷,王子危急。

29 升之:
大过:疾贫王孙,北陆无禅。禄命苦薄,两事孤门。

30 升之:
坎:公孙驾骊,载游东齐。延陵说产,遗季紵衣。

31 升之:
离:王良善御,伯乐知马。文王东猎,获喜圣事。开福佑贤,周发兴起。

32 升之:
咸:日月不居,重耳趍舍。游燕入秦,晋国是霸。

33 升之:
恒:假文翰翼,随风偕北。至虞夏国,兴爱相得。年岁大乐,邑无盗贼。

34 升之:
遯:南行无遯,延颈后食。举止失利,累为子孙。

35 升之:
大壮:开元作喜,建造利事。平准货宝,海内殷富。

36 升之:
晋:三犬俱走,鬭于谷口。白燕不胜,死于坂下。

37 升之:
明夷:骄胡犬形,造恶作凶。无所能成,还自灭身。

38 升之:
家人:拜跪赞辞,无益于尤。大夫顽嚚,使我生忧。

39 升之:
睽:辰以降娄,王驾巡狩。广佑施惠,万国咸喜。

40 升之:
蹇:牵羭上楼,与福俱居。劳躬治国,安乐无忧。

41 升之:
解:白鸟衘饵,鸣呼其子。挟施张翅,来从其母。

42 升之:
损:盲瞽独宿,莫与共食。老穷于人,病在心腹。

43 升之:
益:登木出渊,稍上升天。明德孔圣,白日载荣。

44 升之:
夬:彭离济东,迁废上庸。狠戾无节,失其宠功。

45 升之:
姤:赞阳上舞,神明生气。拜禹受福,君施我德。

46 升之:
萃:从首至足,部分为六。室家离散,逐南乞食。

47 升之:
困:民迷失道,乱我统纪。空使乾革,宾无所有。

48 升之:
井:刻画为饰,嫫母无盐。毛嫱西施,求事必得。

49 升之:
革:居诸日月,遇暗不明。长夜丧中,绝其纪纲。

50 升之:
鼎:衣裳颠倒,为王来呼。成就东国,封受大休。

51 升之:
震:当变立权,掷解患难。涣然冰释,六国以宁。

52 升之:
艮:西戎獯鬻,病于我国。扶陕之岐,以保乾德。

53 升之:
渐:南行逐羊,予利喜亡。阴孽为病,复返其邦。

54 升之:
归妺:游戏仁德,日益有福。凶言不至,妖孽灭息。

55 升之:
丰:春日新婚,就阳曰温。喜乐万岁,获福有年。

56 升之:
旅:阴升阳伏,舜失其室。相饰不食,安巢如棘。

57 升之:
巽:臣尊主卑,威权日衰。侵夺无光,三家逐公。

58 升之:
兑:反言为贼,戎女生患。乱吾家国,父子相贼。

59 升之:
涣:迎福开户,喜随我后。康伯恺悌,治民以礼。

60 升之:
节:日就月将,昭明有功。灵台欢赏,胶鼓作人。

61 升之:
中孚:百草嘉卉,萌芽将出。昆䖝扶户,阳明得所。

62 升之:
小过:天所佑助,万国日有。福至祸去,寿命长久。

63 升之:
既济:穷夫失居,惟守弊庐。初忧中惧,终日兢竞,无悔无虞。

64 升之:
未济:买玉得石,失其所欲。荷蒉击磬,隐世无声。

URN: ctp:jiaoshi-yilin/sheng-zhi