Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《未济之》

Library Resources
1 未济之:
未济:忠慢未习,单酒糗脯。数至神前,欲求所顾,反得大患。

2 未济之:
乾:旦生夕死,名曰婴鬼,不可得视。

3 未济之:
坤:大步上车,南到喜家。送我狐裘,与福喜来。

4 未济之:
屯:西多小星,三五在东。早夜晨行,劳苦无功。

5 未济之:
蒙:北陆藏冰,君子心悲。困于粒食,鬼惊我门。

6 未济之:
需:山水暴怒,坏折梁柱。稽难行旅,留连愁苦。

7 未济之:
讼:比目四翼,来安吾国。福喜上堂,与我同床。

8 未济之:
师:狡兔趯趯,良犬逐咋。雄雌爰爰,为鹰所获。

9 未济之:
比:增禄益福,喜来入室,解除忧惑。

10 未济之:
小畜:骑龙乘风,上见神公。彭祖受刺,王乔赞通,巫咸就位,拜福无穷。

11 未济之:
履:天火卒起,烧我旁里。延及吾家,空尽己财。

12 未济之:
泰:金帛共宝,宜与我市。嫁娶有息,利得过倍。

13 未济之:
否:鬼魅之居,凶不可舍。

14 未济之:
同人:鸟飞兔走,各有畏恶。雕鹰为贼,乱我室舍。

15 未济之:
大有:初虽惊惶,后乃无伤,受其福庆。

16 未济之:
谦:两金相击,勇气均敌。日月鬭战,不破不缺。

17 未济之:
豫:曳纶河海,挂钓鲂鲤。王孙利德,以享仲友。

18 未济之:
随:犬畏狼虎,依人有辅。三夫执戟,伏不敢起,身安无咎。

19 未济之:
蛊:蜘蛛作网,以伺行旅。青蝇嚵聚,以求膏腴。触我罗绊,为网所得。

20 未济之:
临:所望在外,鼎金方来。拭爵涤罍,炊食待之,不为季忧。

21 未济之:
观:日月并居,常暗匪明。高山崩颠,丘陵为溪。

22 未济之:
噬嗑:春服既成,载华复生。茎叶盛茂,实穗泥泥。

23 未济之:
贲:华首山头,仙道所由。利以居止,长无咎忧。

24 未济之:
剥:三狐群哭,自悲孤独。野无所游,死于丘室。

25 未济之:
复:火中暑退,禾黍其食。商人不至,市空无有。

26 未济之:
无妄:独立山颠,求鹿耕田。草木不辟,秋饥无年。

27 未济之:
大畜:火虽炽,在吾后。寇虽近,在吾右。身安吉,不危殆。

28 未济之:
颐:𪙨𪙨𪘙𪘙,贫鬼相责。无有欢怡,一日九结。

29 未济之:
大过:追亡逐北,呼还幼叔。至山而得,反归其室。

30 未济之:
坎:衘命辱使,不堪厥事。遂堕落去,更为斯吏。

31 未济之:
离:被珠衘玉,沐浴仁德。应聘唐国,四门穆穆。蟊贼不作,凶恶伏匿。

32 未济之:
咸:机关不便,不能出言。精成通道,为人所冤。

33 未济之:
恒:瓮破盆缺,南行亡失。

34 未济之:
遯:唇亡齿寒,积日凌根。朽不可用,为身灾患。

35 未济之:
大壮:蒙惑憧憧,不知西东。魁罡指南,告我室中。利以宜止,去国忧患。

36 未济之:
晋:鸟鸱搏翼,以避阴贼。盗伺二女,赖厥生福。旱灾为疾,君无黍稷。

37 未济之:
明夷:名成德就,项领不试。景公耄老,尼父逝去。

38 未济之:
家人:言与心诡,西行东坐。鲧湮洪水,佞贼为祸。

39 未济之:
睽:猃狁匪度,治兵焦获。伐镐及方,与周争强。元戎其驾,衰及夷王。

40 未济之:
蹇:三火起明,雨灭其光。高位疾颠,骄恣诛伤。

41 未济之:
解:承川决水,为吾之祟,使我心愦。毋树麻枲,居止凶咎。

42 未济之:
损:厌浥晨夜,道多湛露。沾我襦袴,重难以步。

43 未济之:
益:宜行贾市,所求必倍。载喜抱子,与利为友。

44 未济之:
夬:阴变为阳,女化为男。治道得通,君臣相承。

45 未济之:
姤:树蔽牡荆,生蘙山旁。仇敌背憎,孰肯相迎?

46 未济之:
萃:坐茵乘轩,据德宰臣。虞叔受命,六合和亲。

47 未济之:
升:云兴蔽日,雨集草木,年茂岁熟。

48 未济之:
困:蟠梅折枝,与母别离,绝不相知。

49 未济之:
井:天旱水涸,枯槁无泽。困于沙石,未有所获。

50 未济之:
革:圭璧琮璜,执礼见王。百里甯戚,应聘齐秦。

51 未济之:
鼎:龙渴求饮,黑云景从。河伯捧醴,跪进酒浆,流潦滂滂。

52 未济之:
震:雹梅零蒂,心思愦愦,乱我灵气。

53 未济之:
艮:鹿求其子,虎庐之里。唐伯季耳,贪不我许。

54 未济之:
渐:穿匏挹水,篝铁燃火。劳疲力竭,饥渴为祸。

55 未济之:
归妺:龙生马渊,寿考且神。飞腾上天,舍宿轩辕,常居乐安。

56 未济之:
丰:崔嵬北岳,天神贵客。温仁正直,主布恩德。衣冠不已,蒙受大福。

57 未济之:
旅:鬼夜哭泣,齐失其国,为下所贼。

58 未济之:
巽:二政多门,君失其权。三家专制,祸起季孙。

59 未济之:
兑:望幸不到,文章未就。王子逐兔,犬踦不得。

60 未济之:
涣:伯虎仲熊,德义昭明。使布五教,阴阳顺序。

61 未济之:
节:两足四翼,飞入家国。宁我伯叔,与母相得。

62 未济之:
中孚:春秋祷祀,解祸除忧,君无灾咎。

63 未济之:
小过:牧羊稻园,闻虎喧欢。惧畏悚息,终无祸患。

64 未济之:
既济:大蛇巨鱼,相搏于郊。君臣隔塞,郭公出庐。

URN: ctp:jiaoshi-yilin/wei-ji-zhi