Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《八》

Library Resources
1 八:
趛:《广韵》《集韵》𠀤牛锦切,音僸。《说文》低头疾行也。

2 八:
趜:《广韵》《集韵》𠀤渠竹切,音鞠。《说文》穷也。《类篇》一曰趜𧼭,足不伸。又《集韵》居六切,音掬。义同。又《广韵》渠竹切《集韵》丘六切,𠀤音鞠。匑或作趜。谨敬也。又《集韵》渠尤切,音求。《类篇》𧺤或作趜。详𧺤字注。

3 八:
䞳:《广韵》蒲北切《集韵》鼻墨切,𠀤音匐。《说文》僵也。《玉篇》或作踣。《类篇》或作𧻳。顿也。又《集韵》匹𠋫切,音㰴。义同。又《广韵》《集韵》𠀤芳遇切,音讣。与仆同。详仆字注。

4 八:
趝:《广韵》纪念切《集韵》吉念切,𠀤音䯡。《玉篇》疾行也。《类篇》俯首疾行。

5 八:
𧼎:《广韵》乌合切《集韵》遏合切,𠀤音姶。《玉篇》𧼎䞙,走貌。《类篇》走急貌。

6 八:
𧼏:《广韵》胡田切《集韵》胡千切,𠀤音贤。《说文》急走也。《类篇》或省作𧺻。

7 八:
𧼐:《广韵》《集韵》𠀤丘粉切,音稛。《说文》走急。《类篇》䞫或作𧼐。又《集韵》牛吻切,音輑。又丘运切,皲去声。又其述切,音屈。义𠀤同。

8 八:
趞:《广韵》七雀切《集韵》七约切,𠀤音鹊。《说文》趬趞也。一曰行貌。《博雅》趞趞,行也。又《集韵》七迹切,音刺。与趚同。侧行也。又秦昔切,音籍。与踖同。践也。

9 八:
䞴:《广韵》《集韵》𠀤陟交切,音嘲。《玉篇》䞴趟,踉党也。《广韵》䞴趟,跳跃貌。又《广韵》都敎切《集韵》陟敎切,𠀤音罩。《类篇》行不正也。

10 八:
趟:《广韵》竹盲切,音撑。《玉篇》䞴趟,行貌。《广韵》䞴趟,跳跃貌。《韩愈·城南聮句》相残雀豹趟。又《广韵》《集韵》𠀤猪孟切,音伥。又《集韵》除庚切,音枨。义𠀤同。

11 八:
䞵:《广韵》《集韵》𠀤纪列切,音蹶。与䟾同。《玉篇》小跳也。又《集韵》株劣切,音辍。跳也。

12 八:
𧼑:《集韵》忽域切,音洫。《类篇》盗走。

13 八:
趠:《广韵》《集韵》𠀤敕角切,音晫。与逴同。《说文》远也。《晋书·曹毗传》趠不希騄駬之踪。又《类篇》一曰蹇也。又《集韵》他吊切,音粜。与趒同。《类篇》越也。又《集韵》《韵会》《正韵》𠀤敕敎切,音掉。《玉篇》行貌。《类篇》超也。《韵会》通作踔。又《集韵》丑交切,音䫸。义同。又《集韵》竹角切,音琢。疾走也。又风名。吴中梅雨旣过,淸风弥旬,谓之舶趠风。苏轼有舶趠风诗。

14 八:
𧼒:《广韵》弃忍切《集韵》丘忍切,𠀤音𢀿。《说文》行貌。又《广韵》渠人切,音均。又《集韵》遣忍切,音螼。义𠀤同。又《广韵》《集韵》𠀤去刃切,音𦸃。行缓貌。

15 八:
趡:《广韵》《正韵》千水切《集韵》《韵会》取水切,𠀤音踓。《说文》动也。又地名。《左传·桓十七年》公会邾仪父,盟于趡。《注》趡,鲁地。又《广韵》以水切《集韵》愈水切,𠀤音唯。走貌。与踓同。《史记·司马相如传》蔑蒙踊跃,腾而狂趡。《注》趡,走貌。

16 八:
𧼓:《篇海》德红切,音东。狂走。

17 八:
𧼔:《玉篇》力登切,音棱。越也。

18 八:
䞶:《集韵》他历切,音逖。《类篇》𧽨䞶,狂走。

19 八:
𧼕:《篇海》同趚。䟐𧼕,行貌。

20 八:
𧼖:《篇海》卢含切,音婪。𧼖赺,走貌。

21 八:
𧼗:《广韵》《集韵》𠀤敷勿切,音拂。《说文》走也。

22 八:
䞷:《集韵》渠勿切,音倔。与趉同。走也。《玉篇》行越䞷也。又其月切,音橜。义同。

23 八:
𧼘:《集韵》䞚或作𧼘。详䞚字注。

24 八:
𧼙:《广韵》《集韵》𠀤丑玉切,音𨁿。趢𧼙,小儿行也。又《广韵》丑陇切《集韵》丑勇切,𠀤音宠。义同。

25 八:
𧼚:《集韵》䟒或作𧼚。详䟒字注。

26 八:
𧼛:《集韵》来,或从走作𧼛。详人部来字注。

27 八:
趢:《广韵》《集韵》𠀤卢谷切,音禄。《说文》䟒趢也。又《玉篇》趢趗,小貌。《类篇》趢趗,局也。互详趗字注。又《广韵》龙玉切《集韵》力玉切,𠀤音录。义同。

28 八:
趣:《广韵》《集韵》《韵会》𠀤七句切,音娶。《说文》疾也。《博雅》遽也。《广韵》趣向。《易·系辞》变通者,趣时者也。《·大雅》左右趣之。《音义》趣,七喻反。《传》趣,趍也。《笺》左右之诸臣,皆促疾于事。《朱传》趣之,趣向也。又《孝经序》会五经之指趣。又《梵书》蚊蚋小虫之属名诸趣。又《集韵》《韵会》𠀤此苟切,音㔌。《·立政》趣马。《传》趣,七口反。掌马之官。《·小雅》蹶维趣马。《笺》掌王马之政。《疏》七走反。《周礼·夏官·趣马注》趣马,趣养马者也。又《集韵》趋玉切,音促。《礼·月令》乃趣狱𠛬。《史记·项羽纪》数使使趣齐兵。又《前汉·灌夫传》局趣效辕下驹。《注》应劭曰:局趣,䠞小貌。又《广韵》侧九切。与棷同。夜戒守有所击也。又《集韵》将侯切,音陬。义同。又与趋通。《礼·月令》命有司趣民收敛。《释文》本又作趋,音促。《周礼·地官·县正》趋其稼事而赏罚之。《释文》趋本又作趣,音促。又《韵补》叶千𠋫切,意也。《张衡·东京赋》奢不及侈,俭而不陋。规遵王度,动中得趣。李善本作趍,音同。
考证:〔《周礼·地官·县正》趣其稼事,而赏罚之。〕谨照原文趣改趋。

29 八:
𧼜:《集韵》同趋。速也。

30 八:
𧼝:《篇韵》同趣。

31 八:
𧼞:《玉篇》同𧽸。

32 八:
趤:《集韵》大浪切,音宕。𧻴趤,逸游。

33 八:
𧼟:《篇韵》与𧻙同。

34 八:
𧼠:《篇韵》音卑。小行也。

35 八:
𧼡:《篇韵》音肴。走貌。

URN: ctp:kangxi-zidian/156/8