Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 青部

《青部》

Library Resources
1 青部:
靑:〔古文〕𡴑𡴏𡴐𡗡寈《唐韻》《集韻》《韻會》𠀤倉經切,音鶄。《說文》東方色也。《釋名》靑,生也。象物之生時色也。《·禹貢》厥土靑黎。《荀子·勸學篇》靑出之藍而靑於藍。又神名。《史記·封禪書》秦宣公作密畤于渭南,祭靑帝。又州名。《·禹貢》海岱惟靑州。又鳥名。《禮·曲禮》前有水,則載靑旌。《註》靑,靑雀,水鳥。又木名。《庾信·步虛詞》空靑爲一林。《註》雲笈七籤,玉淸天中有樹,似松,名曰空靑之林。又《廣韻》男靑、女靑,皆木名。出羅浮山記。又果名。靑子,橄欖也。《蘇軾詩》紛紛靑子落紅鹽。又藥名。《本草綱目》空靑,腹中空,破之有漿,治眼疾。一名楊梅靑。《又》白靑,治目疾,色深者爲石靑,淡者爲碧靑。淮南子畢萬術云:白靑,得鐵卽化爲銅。又曾靑、綠靑、扁靑、綠膚靑,𠀤詳《本草綱目》。又《韻會》竹皮曰靑。《後漢·吳祐傳》殺靑𥳑以寫經書。《註》以火炙𥳑令汗取其靑,易書復不蠹,謂之殺靑。又《唐·李肇·翰林志》凡大淸宮道觀薦告詞文,用靑藤紙朱字,謂之靑詞。又《李綽·歲時紀》上巳曲江禊飮,曰踏靑。又姓。《廣韻》出何氏姓苑。又複姓三氏,漢有靑烏子。又有靑牛氏,靑陽氏。又《集韻》《韻會》𠀤子丁切。與菁同。《詩·衞風》綠竹靑靑。《傳》靑靑,茂盛貌。《釋文》靑,子丁反。本亦作菁。又《小雅》其葉靑靑。《釋文》靑,子零反。
考證:〔《荀子·勸學篇》靑出於藍,而勝於藍。〕謹照原文改靑出之藍而靑於藍。

URN: ctp:kangxi-zidian/174/0