Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《二》

Library Resources
1 二:
庀:《廣韻》匹婢切《集韻》《正韻》普弭切,𠀤音仳。《玉篇》具也。《左傳·襄九年》官庀其司。又《集韻》治也。《左傳·襄二十五年》楚子木使庀賦。《疏》治之使具也。又《集韻》通作庇。《周禮·地官·遂師》庀其委積。《釋文》庀,又作庇。又《集韻》通作比。《周禮·春官》大胥比樂官。《註》鄭大夫讀比爲庀,錄具樂官。又《集韻》普鄙切,音嚭。又普米切,批上聲。義𠀤同。

2 二:
庁:《廣韻》他丁切,音汀。《玉篇》平也。又與𥑈通。《集韻》𥑈,省作庁。

3 二:
庂:《篇韻》阻力切,音側。赤庂,漢錢名。《前漢·食貨志》公卿請令京師鑄官,赤庂一當五。其後二歲,赤庂錢賤,民不便,又廢。《註》應劭曰:所謂子紺錢也。如淳曰:以赤銅爲其郭。今錢郭見有赤者,不知作法云何也。

URN: ctp:kangxi-zidian/53/2