Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 木部

《木部》

Library Resources
1 木部:
木:《唐韵》《集韵》《韵会》《正韵》𠀤莫卜切,音沐。《说文》冒也。冒地而生,东方之行。从屮,下象其根。《徐锴曰》屮者,木始申坼也,万物皆始于微,故木从屮。《白虎通》木之爲言触也。《玉篇》燧人氏钻出火也。《·洪范》五行:一曰水、二曰火、三曰木、四曰金、五曰土。《易·说卦传》𢁉爲木。《疏》木可以揉曲直,卽𢁉顺之谓也。《礼·月令》某日立春,盛德在木。《疏》春则爲生,天之生育,盛德在于木位。又八音之一。《周礼·春官·太师》金石土革丝木匏竹。《注》木,柷敔也。又质朴。《论语》刚毅木讷近仁。又木强,不和柔貌。《前汉·周勃传》勃爲人木强敦厚。又析木,星次。《尔雅·释天》析木谓之津。又姓。《统谱》汉木仁,晋木华。又百济八姓,一曰木氏。又复姓,端木。又叶末各切,音莫。《马融·广成颂》隂慝害作,百卉毕落。林衡戒田,焚林柞木。《韵会》从丨。丨,古本切。非从亅。亅,其月切。

2 木部:
𣎳:《唐韵》抚刃切《集韵》匹刃切,𠀤音汖。《说文》分枲茎皮也。从屮八,象枲之茎皮也。《玉篇》𣎵,今作𣎳。《广韵》麻片也。○按《说文》𣎳自爲部,今倂入。

3 木部:
𣎴:《唐韵》五葛切《集韵》《韵会》牙葛切,𠀤岸入声。《说文》古文𣡌。从木无头。《玉篇》𣡌、𣎴、𣖂、枿𠀤同櫱。《吴棫·韵补》𣎴,木馀也。又《集韵》牛代切,音碍。木曲头不出也。

4 木部:
𣎵:《广韵》普活切,音泼。《说文》草木盛𣎵𣎵然也。象形。八声。又《说文》读若辈,凡𣎵之属皆从𣎵。又《集韵》普卦切,音派。义同。○按《说文》𣎵自爲部,南、𤱿、索、孛等字从之,今误入。
考证:〔《说文》补昧切。〕谨照原文补昧切改读若辈。

5 木部:
未:《唐韵》《集韵》《类篇》《韵会》《正韵》𠀤无沸切,音味。《说文》未,味也。六月,百果滋味已具,五行木老于未,象木重枝叶之形。《尔雅·释天》太岁在未曰协洽。《礼·月令注》季夏者,斗建未之辰也。又《前汉·律历志》昧薆于未。《释名》未,昧也。日中则昃,向幽昧也。又《玉篇》未犹不也,未有不,卽有也。又未央,复姓。见《李淳风·乙巳占》。

6 木部:
末:《唐韵》《集韵》莫拨切《韵会》莫曷切《正韵》莫葛切,𠀤瞒入声。《说文》木上曰末。从木,一在其上,谓木杪也。《礼·曲礼》献杖者执。末《玉篇》端也,顚也,尽也。《广韵》无也,弱也,远也。又终也。《·立政》我则末惟成德之彦。又勿也。《礼·文王世子》命膳宰曰:末有原。又薄也。《左传·昭十四年》三数叔鱼之恶,不爲末减。又四肢曰末。《左传·昭元年》风淫末疾。又商贾曰末。《史记·秦琅邪颂》上农除末,黔首是富。又太末,县名。《前汉·地理志》属会稽郡。又且末,国名。见《前汉·西域传》。又山名。《山海经》末山多赤金。又姓。《统谱》秣陵之后改爲末氏。又《集韵》《正韵》莫狄切,音觅。《荀子·礼论篇》丝末。《注》与幦同。又叶莫结切,音蔑。《屈原·九歌》桂棹兮兰枻,𣂪冰兮积雪。采薛荔兮水中,搴芙蓉兮木末。又叶没各切,音莫。《苏辙·偶作诗》重门闭不开,鸣鸟相呼乐。晨晖转帘影,微风响秋末。
考证:〔且末,国名。见《前汉·西域传》。〕谨照原文且改且。

7 木部:
本:〔古文〕楍㮺𡴡《唐韵》《正韵》布忖切《集韵》《韵会》补衮切,𠀤奔上声。《说文》木下曰本。从木,一在其下,草木之根柢也。《左传·昭元年》木水之有本原。《班固·西都赋》元元本本,殚见洽闻。又《玉篇》始也。又《广韵》旧也,下也。《礼·礼器》反本修古,不忘其初。《尔雅·释器疏》柢本也,凡物之本,必在底下。又《左传注》豫爲后地曰张本。又《曲礼》韭曰丰本,菖蒲根曰昌本。又《集韵》《类篇》𠀤逋昆切。同奔。喻德宣誉曰本走。又叶方典切,音匾。《班婕妤·擣素赋》调非常律,声无定本。或连跃而更投,或暂舒而常敛。
考证:〔《曲礼注》韭曰丰本。〕谨按韭曰丰本系经文,非注文,谨省注字。

8 木部:
札:《唐韵》《集韵》《韵会》《正韵》𠀤侧八切,音扎。《说文》牒也。《徐曰》牒亦木牍也。《尔雅·释器疏》古未有纸,载文于𥳑,谓之𥳑札。《中庸·方策注》𥳑、札、牒、毕,同物而异名。札,木𥳑之薄小者也。《释名》札,栉也。编之如栉齿相比也。《前汉·司马相如传》请爲天子游猎之赋,上令尚书给笔札。又甲叶也。《左传·成十六年》养由基蹲甲而射之,彻七札焉。又夭死爲札。《左传·昭四年》民不夭札。又《释名》拨水之棹曰札,形似札也。又《集韵》一黠切,音轧。报也。又叶侧瑟切,音栉。《古诗十九首》客从远方来,遗我一书札。上言长相思,下言久离别。《正譌》俗作扎,非。
考证:〔《左传·成十六年》养由基蹲甲而射之,穿七札焉。〕谨照原文穿改彻。〔《左传·昭二年》民不夭札。〕谨照原文二年改四年。

9 木部:
术:《唐韵》食聿切《集韵》《韵会》《正韵》食律切,𠀤音术。《说文》秫或省禾,稷之黏者。又《唐韵》《集韵》《韵会》𠀤直律切,读若秩。《说文》𦬸或省草,山蓟。《尔雅·释草》术,山蓟。杨,枹蓟。《疏》生平地者名蓟,生山中者名术。《本草·陶弘景·别录》术有两种,白术甜而少膏,赤术苦而多膏。《尔雅》杨,枹蓟,卽白术也。○按《说文》分收禾、草二部,今误入。《说文》秫,术,秫或省禾。

URN: ctp:kangxi-zidian/75/0