Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 十八

《十八》

Library Resources
1 十八:
𣠙:標本字。

2 十八:
㰗:《篇海》子六切,音蹙。車轅木。《正字通》俗槭字。

3 十八:
𣠚:《唐韻》《集韻》𠀤力求切,音留。扶𣠚,藤名。《廣韻》緣木而生,其味辛,可食。其花實似蒟醬。《本草》作扶留。

4 十八:
𣠛:《集韻》昨合切,音雜。𣠛縣,海鳥,爰居也。《爾雅·釋鳥》作雜。又《元包經·旣濟》水火旣納,隂陽不𣠛。

5 十八:
𣠜:《集韻》直敎切,音櫂。燔木餘也。

6 十八:
欆:《集韻》疎江切,音雙。《玉篇》棹,船羽也。又《類篇》栙欆,未張帆。一作𢅻,通作䉶。

7 十八:
𣠝:《字彙》豬几切,音止。木枝也。《篇海》作𣠝。𣠝字右上从卝作。

8 十八:
欇:《唐韻》書涉切《集韻》《韻會》失涉切,𠀤音攝。《爾雅·釋木》欇,虎櫐。又楓欇欇,見楓字註。《正字通》楓註云:欇欇之欇與虎櫐之欇,字雖同而種不同。一樹生,一蔓生。《正韻》引虎櫐入楓註,誤。又《博雅》欇,杖也。又《唐韻》時攝切,音涉。又《集韻》《類篇》𠀤尺涉切,音㤴。義𠀤同。
考證:〔《博雅》欇,枝也。〕謹照原文枝改杖。

9 十八:
𣠞:同欇。《說文》木枝搖白也。又《唐韻》風動貌。

10 十八:
𣠟:《唐韻》《集韻》鉏針切《類篇》才淫切,𠀤音岑。《玉篇》梣𣘕橬𠀤同,靑皮木也。又《唐韻》昨淫切,音𩷒。義同。

11 十八:
欈:《唐韻》悅吹切,音蠵。《玉篇》𣚀欈,木名,實可食。○按《字彙》同檇。《春秋》檇李,傳註與㰎同,不言與欈同。《玉篇》㰎訓地名,欈訓木名,分用爲是。

12 十八:
欉:《集韻》粗送切,悤去聲。江東謂草木叢生曰欉。

13 十八:
權:《唐韻》巨員切《集韻》《韻會》《正韻》逵員切,𠀤音拳。《玉篇》稱錘也。《前漢·律歷志》孔子陳後王之法,曰謹權量。量多少者不失圭撮,權輕重者不失黍絫。又經權。《易·繫辭》巽以行權。《註》權,反經而合道者也。又平也。《禮·王制》原父子之情,立君臣之義以權之。又權謀。《左傳·宣十二年》中權後勁。《杜註》中軍制謀,精兵爲殿。又權柄。《莊子·天運篇》親權者不能與人柄。又《爾雅·釋詁》權輿,始也。《·秦風》于嗟乎,不承權輿。又攝官曰權。《鼠璞》權字唐始用之。韓愈權知國子博士,三歲爲眞。又國名。亦姓。《左傳·莊十八年》楚武王克權。《韻會》楚鬭緡尹權,後因爲氏。又與爟通。烽火也。《前漢·郊祀志》上宿郊見通權火。又與顴通,兩頰也。《前漢·高帝紀·隆準註》頰權,準也。《曹植·洛神賦》靨輔承權。又《說文》權,黃華木也。《爾雅·釋草》權,黃華。《六書故云》以草釋木,似誤。○按《爾雅》木槿,木也,列之于草。殆未可泥。又《集韻》古玩切,音貫。木叢生也。
考證:〔《·秦風》吁嗟乎,不成權輿。〕謹照原文吁改于。成改承。〔《後漢·郊祀志》上宿郊,見通權火。〕謹按後漢書無郊祀志。後漢改前漢。〔《爾雅·釋草》權,黃英。〕謹照原文英改華。

14 十八:
𣠠:《字彙》魯猥切,音壘。魁儡,本喪家樂,漢末用之嘉會。《顏氏家訓》作傀儡。

15 十八:
㰘:《唐韻》以脂切《集韻》延知切,𠀤音夷。《說文》木也。

16 十八:
欋:《唐韻》其俱切《集韻》《韻會》權俱切,𠀤音劬。《釋名》齊、魯謂四齒杷曰欋。又木根盤錯貌。《淮南子·說林訓》木大則根欋。又欋疏,附離也。《揚子·太𤣥經》進以欋疏,或杖之扶。又唐武后官濫,時人爲之語曰:欋椎侍御史,脫腕校書郞。又《集韻》《類篇》𠀤椿俱切,音貙。耜也。

17 十八:
𣠡:同櫾。

URN: ctp:kangxi-zidian/75/18