Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《問禮》

Library Resources
1 問禮:
哀公問於孔子曰:「大禮何如?子之言禮,何其尊?」孔子對曰:「丘也鄙人,不足以知大禮。」公曰:「吾子言焉。」孔子曰:「丘聞之:民之所以生者、禮為大。非禮則無以節事天地之神;非禮則無以辯君臣、上下、長幼之位焉;非禮則無以別男女、父子、兄弟、婚姻、親族、疏數之交焉。是故君子以此為之尊敬,然後以其所能,教順百姓,不廢其會節。既有成事,然後治其雕鏤文章黼黻,以別尊卑上下之等。其順之也,而後言其喪祭之紀,宗廟之序。品其犧牲,設其豕腊,脩其歲時,以敬祭祀,別其親疏,序其昭穆,而後宗族會宴。即安其居,以綴恩義,卑其宮室,節其服御,車不雕璣,器不彫鏤,食不二味,心不淫志,以與萬民同利。古之明王,行禮也如此。」公曰:「今之君子,胡莫之行也?」孔子對曰:「今之君子,好利無厭,淫行不倦,荒怠慢游,固民是盡,以遂其心,以怨其政,以忤其眾,以伐有道;求得當欲,不以其所;虐殺刑誅,不以其治。夫昔之用民者由前,今之用民者由後。是即今之君子莫能為禮也。」

2 問禮:
言偃問曰:「夫子之極言禮也,可得而聞乎?」孔子言:「我欲觀夏道,是故之杞,而不足徵,吾得《夏時》焉;我欲觀殷道,是故之宋,而不足徵也,吾得《乾坤》焉。《乾坤》之義,《夏時》之等,吾以此觀之。夫禮初也,始於飲食。太古之時,燔黍擘豚,汙罇而抔飲,蕢桴而土鼓,猶可以致敬於鬼神。及其死也,升屋而號,曰:『高!某復。』然後飲腥苴熟,形體則降,魂氣則上,是為天望而地藏也。故生者南嚮,死者北首,皆從其初也。昔之王者,未有宮室,冬則居營窟,夏則居橧巢;未有火化,食草木之實、鳥獸之肉,飲其血,茹其毛;未有絲麻,衣其羽皮。後聖有作,然後脩火之利;範金合土,以為臺榭、宮室、戶牖;以炮以燔,以烹以炙,以為醴酪,治其絲麻,以為布帛;以養生送死,以事鬼神。故玄酒在室,醴、醆在戶,粢醍在堂,澄酒在下,陳其犧牲,備其鼎俎,列其琴、瑟、管、磬、鐘、鼓,以其祝嘏,以降其上神,與其先祖;以正君臣,以篤父子,以睦兄弟,以齊上下,夫婦有所,是謂承天之祜。作其祝號,玄酒以祭,薦其血毛,腥其俎;熟其殽,趏席以坐,疏布以罩,衣其浣帛,醴、醆以獻,薦其燔炙,君與夫人交獻,以嘉魂魄;是謂合莫。然後退而合烹,體其犬豕牛羊,實其簠、簋、籩、豆、鉶羹,祝以孝告,嘏以慈告,是為大祥。此禮之大成也。」

URN: ctp:kongzi-jiayu/wen-li