Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《相鲁》

Books referencing 《相鲁》 Library Resources
1 相鲁:
孔子初仕,为中都宰。制为养生送死之节。长幼异食,强弱异任,男女别涂;路无拾遗,器不雕伪;为四寸之棺,五寸之椁,因丘陵为坟,不封不树。行之一年,而西方之诸侯则焉。定公谓孔子曰:“学子此法,鲁国何如?”孔子对曰:“虽天下可乎!何但鲁国而已哉?”于是二年,定公以为司空。乃别五土之性,而物各得其所生之宜,咸得厥所。先时,季氏葬昭公于墓道之南;孔子沟而合诸墓焉,谓季桓子曰:“贬君以彰己罪,非礼也。今合之,所以掩夫子之不臣。”由司空为鲁大司寇,设法而不用,无奸民。

2 相鲁:
定公与齐侯会于夹谷。孔子摄相事,曰:“臣闻有文事者必有武备,有武事者必有文备。古者诸侯竝出疆,必具官以从,请具左右司马。”定公从之。至会所,为坛,土阶三等,以遇礼相见,揖让而豋。献酢既毕,齐使莱人以兵鼓謲,劫定公。孔子历阶而进,以公退。曰:“士,以兵之。吾两君为好,裔夷之俘,敢以兵乱之,非齐君所以命诸侯也。裔不谋夏,夷不乱华,俘不干盟,兵不逼好,于神为不祥,于德为愆义,于人为失礼。君必不然。”齐侯心怍,麾而避之。有顷,齐奏宫中之乐,俳优侏儒戏于前。孔子趋进,历阶而上,不尽一等。曰:“匹夫荧侮诸侯者,罪应诛,请右司马速加刑焉。”于是斩侏儒,手足异处。齐侯惧,有惭色。将盟,齐人加载书曰:“齐师出境,而不以兵车三百乘从我者,有如此盟。”孔子使兹无还对曰:“而不返我汶阳之田,吾以共命者,亦如之。”齐侯将设享礼,孔子谓梁丘据曰:“齐鲁之故,吾子何不闻焉?事既成矣而又享之,是勤执事。且牺象不出门,嘉乐不野合。享而既具,是弃礼也;若其不具,是用粃稗也。用粃稗、辱君;弃礼、名恶。子盍图之?夫享、所以昭德也。不昭,不如其已。”乃不果享。齐侯归,责其群臣曰:“鲁以君子道辅其君,而子独以夷翟道教寡人,使得罪。”于是乃归所侵鲁之四邑及汶阳之田。

3 相鲁:
孔子言于定公曰:“家不臧甲,邑无百雉之城,古之制也。今三家过制,请皆损之。”乃使季氏宰仲由隳三都。叔孙不得意于季氏,因费宰公山弗扰,率费人以袭鲁。孔子以公与季孙、仲孙、叔孙,入于费氏之宫,豋武子之台。费人攻之,及台侧,孔子命申句须、乐颀,勒士众,下伐之,费人北,遂隳三都之城,强公室,弱私家,尊君卑臣,政化大行。

4 相鲁:
初,鲁之贩羊有沈犹氏者,常朝饮其羊以诈市人;有公慎氏者,妻淫不制;有慎溃氏者,奢侈逾法;鲁之鬻六畜者,饰之以储价。及孔子之为政也,则沈犹氏不敢朝饮其羊;公慎氏出其妻;慎溃氏越境而徙。三月,则鬻牛马者不储价;卖羔豚者不加饰;男女行者别其涂;道不拾遗,男尚忠信,女尚贞顺;四方客至于邑者,不求有司,皆如归焉。

URN: ctp:kongzi-jiayu/xiang-lu