Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《明德马后》

Library Resources
1 明德马后:
明德马后者,汉明帝之后,伏波将军﹑新息忠成侯马援之女也。少有岐嶷之性,年十三以选入太子家。接待同列,如承至尊,先人后己,发于至诚,由此见宠。时及政事,后推心以对,无不当理;意有所未安,则明陈其故。

2 明德马后:
是时,后宫未有妊育者,常言继嗣当时而立,荐达左右,如恐弗及。其后宫有进见者,辄奉养慰纳之;其宠益进者,与之愈隆。是时宫中尚无人,事皆自为。舞衣袿裁成,手皆瘃裂,终未尝与侍御者私语,防僮御杂错,或因有所诉,恐万分见于颜色,故预绝其渐,其慎微如是。永平三年,有司奏立长秋宫,以率八妾。上未有所言,皇太后曰:“马贵人德冠后宫,即其人也!”遂登后位。身衣大练御者秃裙不缘,率皆羌胡倭越,未尝请旧人僮使。诸王﹑亲家朝请,望见后袍极麄疏,反以为绮,就视乃笑。后曰:“此缯染色好,故用之耳。”老人知者,无不嗟息。性不喜出游观,未尝临御窗,又不好音乐。上时幸苑囿离宫,以故希从,辄戒言不宜晨起及禽,因陈风邪雾露之戒。辞息甚备,上纳焉。

3 明德马后:
诵易经,习诗﹑论﹑春秋,略说大义。读楚辞,不竟赋诵过耳,疾浮华。听言观论,辄掷发其要。读光武皇帝本纪至于“献千里马﹑宝剑者,上以马驾鼓车,剑赐骑士,手不持珠玉”,后未尝不叹息。时有楚狱,因证相引,系者甚多。后恐有单辞妄相覆冒,承间为上言之,恻然感动,于是上衣夜起旁徨,思论所纳,非臣下得闻。

4 明德马后:
后志在克己辅佐,不以私家干朝廷。兄为虎贲中郎,弟黄门侍郎,讫永平世不迁。明帝体不安,召黄门侍郎奉参医药,夙夜勤劳。及帝崩,后作起居注,省去防参医药事。公卿诸侯上书言宜遵旧典,封舅氏。太后诏曰:“外戚横恣,为世所传,永平中常自简练,知舅氏不可恣,不令在枢机之位。今水旱连年,民流满道,至有饥饿,而施封拜,失宜不可。且先帝言诸王财今半楚﹑淮阳王,‘吾子不当与光武帝子等’,今奈何欲以马氏比阴氏乎?吾自束修,冀欲上不负先帝,下不亏先人之德,身服大练缣裙,食不求所甘,左右旁人,皆无香薰之饰,但布帛耳。如是者,欲身帅众也。以为外亲见之,当伤心自克,但反共言太后素自喜俭。前过濯龙门上,见外家问起居,车如流水马如龙,苍头衣绿直领,领袖正白,顾视旁御者,远不及也。亦不谴怒,但绝其岁用,冀以默止欢耳。知臣莫若君,况亲属乎?人之所以欲封侯者,欲以禄食养其亲,奉修祭祀,身温饱耳。今祭祀则受太官之牲,郡国既珍﹑司农黍稷,身则衣御府之馀缯,尚未足耶?必当得一县上令?长乐宫有负言之责,内亦不愧于世俗乎?”先是时,城门越骑校尉治母丧,起坟微大。后太后以为言,惶惧,即时削减成坟。上下相承,俱奉法度,王主诸家,莫敢犯禁。广平,钜鹿﹑乐成王入间起居,见车骑鞍勒,皆纯黑无金银采饰,马不逾六尺;章帝缘太后意,白赐钱五百万。新平主衣绀缟直领,讁以不得厚赐。于是亲戚被服如一,教化不严而从,以躬亲率先之故也。置织室﹑蚕室濯龙中,后亲往来,占视于内,以为娱乐;教诸小王,试其诵论,衎衎和乐。日夕论道,以终厥身。其视养章帝过所生。章帝奉之,竭尽孝道。君子谓:“德后在家则可为众女师范,在国则可为母后表仪。”《》云:“惟此惠君,民人所瞻。秉心宣猷,考慎其相。”此之谓也。

《文选楼丛书》本《新刊古列女传》
《文选楼丛书》本《新刊古列女传》
URN: ctp:lie-nv-zhuan/ming-de-ma-hou