Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
Show translation:[None] [English]
-> -> -> Ming Tang Wei

《明堂位 - Ming Tang Wei》

Books referencing 《明堂位》 Library Resources
1 明堂位:
昔者周公朝诸侯于明堂之位:天子负斧依南乡而立;三公,中阶之前,北面东上。诸侯之位,阼阶之东,西面北上。诸伯之国,西阶之西,东面北上。诸子之国,门东,北面东上。诸男之国,门西,北面东上。九夷之国,东门之外,西面北上。八蛮之国,南门之外,北面东上。六戎之国,西门之外,东面南上。五狄之国,北门之外,南面东上。九采之国,应门之外,北面东上。四塞,世告至。此周公明堂之位也。明堂也者,明诸侯之尊卑也。

2 明堂位:
昔殷纣乱天下,脯鬼侯以飨诸侯。是以周公相武王以伐纣。武王崩,成王幼弱,周公践天子之位以治天下;六年,朝诸侯于明堂,制礼作乐,颁度量,而天下大服;七年,致政于成王;成王以周公为有勋劳于天下,是以封周公于曲阜,地方七百里,革车千乘,命鲁公世世祀周公天以子之礼乐。

3 明堂位:
是以鲁君,孟春乘大路,载弧韣;旗十有二旒,日月之章;祀帝于郊,配以后稷。天子之礼也。

4 明堂位:
季夏六月,以禘礼祀周公于大庙,牲用白牡;尊用牺象山罍;郁尊用黄目;灌用玉瓒大圭;荐用玉豆雕篹;爵用玉盏,仍雕,加以璧散璧角;俎用梡嶡;升歌《清庙》,下管《象》;朱干玉戚,冕而舞《大武》;皮弁素积,裼而舞《大夏》。昧,东夷之乐也;《任》,南蛮之乐也。纳夷蛮之乐于大庙,言广鲁于天下也。

5 明堂位:
君卷冕立于阼,夫人副褘立于房中。君肉袒迎牲于门;夫人荐豆笾。卿、大夫赞君,命妇赞夫人:各扬其职。百官废职服大刑,而天下大服。

6 明堂位:
是故,夏礿、秋尝、冬烝,春社、秋省而遂大蜡,天子之祭也。

7 明堂位:
大庙,天子明堂。库门,天子皋门。雉门,天子应门。

8 明堂位:
振木铎于朝,天子之政也。

9 明堂位:
山节藻梲,复庙重檐,刮楹达乡,反坫出尊,崇坫康圭,疏屏;天子之庙饰也。

10 明堂位:
鸾车,有虞氏之路也。钩车,夏后氏之路也。大路,殷路也。乘路,周路也。

11 明堂位:
有虞氏之旗,夏后氏之绥,殷之大白,周之大赤。

12 明堂位:
夏后氏骆马,黑鬣。殷人白马,黑首。周人黄马,蕃鬣。

13 明堂位:
夏后氏,牲尚黑,殷白牡,周騂刚。

14 明堂位:
泰,有虞氏之尊也。山罍,夏后氏之尊也。著,殷尊也。牺象,周尊也。

15 明堂位:
爵,夏后氏以盏,殷以斝,周以爵。

16 明堂位:
灌尊,夏后氏以鸡夷。殷以斝,周以黄目。

17 明堂位:
其勺,夏后氏以龙勺,殷以疏勺,周以蒲勺。

18 明堂位:
土鼓蒉桴苇龠,伊耆氏之乐也。拊搏玉磬揩击,大琴大瑟,中琴小瑟,四代之乐器也。

19 明堂位:
鲁公之庙,文世室也。武公之庙,武世室也。

20 明堂位:
米廪,有虞氏之庠也;序,夏后氏之序也;瞽宗,殷学也;頖宫,周学也。

21 明堂位:
崇鼎,贯鼎,大璜,封父龟,天子之器也。越棘,大弓,天子之戎器也。

22 明堂位:
夏后氏之鼓,足。殷,楹鼓;周,县鼓。垂之和钟,叔之离磬,女娲之笙簧。

23 明堂位:
夏后氏之龙簨虡,殷之崇牙,周之璧翣。

24 明堂位:
有虞氏之两敦,夏后氏之四连,殷之六瑚,周之八簋。

25 明堂位:
俎,有虞氏以梡,夏后氏以嶡,殷以椇,周以房俎。

26 明堂位:
夏后氏以楬豆,殷玉豆,周献豆。

27 明堂位:
有虞氏服韍,夏后氏山,殷火,周龙章。

28 明堂位:
有虞氏祭首,夏后氏祭心,殷祭肝,周祭肺。

29 明堂位:
夏后氏尚明水,殷尚醴,周尚酒。

30 明堂位:
有虞氏官五十,夏后氏官百,殷二百,周三百。

31 明堂位:
有虞氏之绥,夏后氏之绸练,殷之崇牙,周之璧翣。

32 明堂位:
凡四代之服、器、官,鲁兼用之。是故,鲁,王礼也,天下传之久矣。君臣,未尝相弑也;礼乐刑法政俗,未尝相变也,天下以为有道之国。是故,天下资礼乐焉。

URN: ctp:liji/ming-tang-wei