Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《明堂解》

Library Resources
1 明堂解:
大维商纣暴虐,脯鬼侯以享诸侯,天下患之,四海兆民,欣戴文武。是以周公相武王以伐纣,夷定天下,既克纣,六年而武王崩,成王嗣,幼弱未能践天子之位,周公摄政,君天下,弭乱,六年而天下大治。乃会方国诸侯于宗周,大朝诸侯明堂之位。天子之位,负斧扆,南而立,群公卿士侍于左右;三公之位,中阶之前,北面东上;诸侯之位,阼阶之东,西面北上;诸伯之位,西阶之西,东面北上;诸子之位,门内之东,北面东上;诸男之位,门内之西,北面东上;九夷之国,东门之外,西面北上;八蛮之国,南门之外,北面东上;六戎之国,西门之外,东面南上;五狄之国,北门之外,南面东上;四塞九采之国世告至者,应门之外,北面东上,此宗周明堂之位也。明堂者,明诸侯之尊卑也。故周公建焉,而朝诸侯于明堂之位,制礼作乐,颁度量而天下大服,万国各致其方贿,七年致政于成王。

URN: ctp:lost-book-of-zhou/ming-tang