Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《遭虎》

Library Resources
1 遭虎:
變復之家,謂虎食人者,功曹為姦所致也。其意以為功曹、眾吏之率,虎亦諸禽之雄也。功曹為姦,采漁於吏,故虎食人,以象其意。

2 遭虎:
夫虎食人,人亦有殺虎。謂虎食人,功曹受取於吏,如人食虎,吏受於功曹也乎?案世清廉之士,百不能一,居功曹之官,皆有姦心,私舊故可以倖;苞苴賂遺,小大皆有。必謂虎應功曹,是野中之虎常害人也。夫虎出有時,猶龍見有期也。陰物以冬見,陽蟲以夏出。出應其氣,氣動其類。參、伐以冬出,心、尾以夏見。參、伐則虎星,心、尾則龍象。象出而物見,氣至而類動,天地之性也。動於林澤之中,遭虎搏噬之時,稟性狂勃,貪叨飢餓,觸自來之人,安能不食?人之䈥力,羸弱不適,巧便不知,故遇輒死。使孟賁登山,馮婦入林,亦無此害也。

3 遭虎:
孔子行魯林中,婦人哭,甚哀,使子貢問之:「何以哭之哀也?」曰:「去年虎食吾夫,今年食吾子,是以哭哀也。」子貢曰:「若此,何不去也?」對曰:「吾善其政之不苛、吏之不暴也。」子貢還報孔子。孔子曰:「弟子識諸!苛政、暴吏甚於虎也!」夫虎害人,古有之矣。政不苛,吏不暴,德化之足以卻虎,然而二歲比食二人,林中獸不應善也。為廉不應,姦吏亦不應矣。

4 遭虎:
或曰:「虎應功曹之姦,所謂不苛政者,非功曹也。婦人、廉吏之部也,雖有善政,安耐化虎?」夫魯無功曹之官,功曹之官、相國是也。魯相者,殆非孔、墨,必三家也,為相必無賢操。以不賢居權位,其惡,必不廉也。必以相國為姦,令虎食人,是則魯野之虎常食人也。

5 遭虎:
水中之毒,不及陵上,陵上之氣,不入水中,各以所近,罹殃取禍。是故漁者不死於山,獵者不溺於淵。好入山林,窮幽測深,涉虎窟寢,虎搏噬之,何以為變?魯公牛哀病化為虎,搏食其兄。同變化者,不以為怪,入山林草澤,見害於虎,怪之,非也。蝮蛇悍猛,亦能害人。行止澤中,於蝮蛇,應何官吏?蜂蠆害人,入毒氣害人,入水火害人。人為蜂蠆所螫,為毒氣所中,為火所燔,為水所溺,又誰致之者?苟諸禽獸乃應吏政,行山林中,麋鹿野豬,牛象熊羆,豺狼蜼蠼,皆復殺人。苟謂食人乃應為變,䗢𧌡閩䖟皆食人,人身彊大,故不至死。倉卒之世,穀食之貴,百姓飢餓,自相啖食,厥變甚於虎,變復之家,不處苛政。

6 遭虎:
且虎所食,非獨人也,含血之禽,有形之獸,虎皆食之。人謂應功曹之姦,食他禽獸,應何官吏?夫虎、毛蟲,人、倮蟲,毛蟲飢,食倮蟲,何變之有?四夷之外,大人食小人,虎之與蠻夷,氣性一也。平陸廣都,虎所不由也;山林草澤,虎所生出也。必以虎食人應功曹之姦,是則平陸廣都之縣,功曹常為賢;山林草澤之邑,功曹常伏誅也。

7 遭虎:
夫虎食人於野,應功曹之姦,虎時入邑,行於民間,功曹游於閭巷之中乎?實說,虎害人於野,不應政,其行都邑,乃為怪。

8 遭虎:
夫虎、山林之獸,不狎之物也,常在草野之中,不為馴畜,猶人家之有鼠也,伏匿希出,非可常見也。命吉居安,鼠不擾亂;祿衰居危,鼠為殃變。夫虎亦然也,邑縣吉安,長吏無患,虎匿不見;長吏且危,則虎入邑,行於民間。何則?長吏光氣已消,都邑之地,與野均也。推此以論,虎所食人,亦命時也。命訖時衰,光氣去身,視肉猶尸也,故虎食之。天道偶會,虎適食人,長吏遭惡,故謂為變,應上天矣。

9 遭虎:
古今凶驗,非唯虎也,野物皆然。楚王英宮樓未成,鹿走上階,其後果薨。魯昭公旦出,鸜鵒來巢,其後季氏逐昭公,昭公奔齊,遂死不還。賈誼為長沙王傅,鵩鳥集舍,發書占之,曰:「主人將去。」其後遷為梁王傅。懷王好騎,墜馬而薨;賈誼傷之,亦病而死。昌邑王時,夷鴣鳥集宮殿下,王射殺之,以問郎中令龔遂。龔遂對曰:「夷鴣野鳥,入宮,亡之應也。」其後昌邑王竟亡。盧奴令田光與公孫弘等謀反,其且覺時,狐鳴光舍屋上,光心惡之。其後事覺,坐誅。會稽東部都尉禮文伯時,羊伏廳下,其後遷為東萊太守。都尉王子鳳時,麇入府中,其後遷丹陽太守。夫吉凶同占,遷免一驗,俱象空亡,精氣消去也。故人且亡也,野鳥入宅;城且空也,草蟲入邑。等類眾多,行事比肩,略舉較著,以定實驗也。

URN: ctp:lunheng/zao-hu