Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《处方》

Library Resources
处方:
五曰──

1 处方:
凡为治必先定分。君臣父子夫妇君臣父子夫妇六者当位,则下不逾节而上不苟为矣,少不悍辟而长不简慢矣。金木异任,水火殊事,阴阳不同,其为民利一也。故异所以安同也,同所以危异也。同异之分,贵贱之别,长少之义,此先王之所慎,而治乱之纪也。

2 处方:
今夫射者仪毫而失墙,画者仪发而易貌,言审本也。本不审,虽尧、舜不能以治。故凡乱也者,必始乎近而后及远,必始乎本而后及末。治亦然。故百里奚处乎虞而虞亡,处乎秦而秦霸;向挚处乎商而商灭,处乎周而周王。百里奚之处乎虞,智非愚也;向挚之处乎商,典非恶也;无其本也。其处于秦也,智非加益也;其处于周也,典非加善也;有其本也。其本也者,定分之谓也。

3 处方:
齐令章子将而与韩、魏攻荆,荆令唐篾将而拒之。军相当,六月而不战,齐令周最趣章子急战,其辞甚刻。章子对周最曰:“杀之免之,残其家,王能得此于臣。不可以战而战,可以战而不战,王不能得此于臣。”与荆人夹泚水而军,章子令人视水可绝者,荆人射之,水不可得近。有刍水旁者,告齐候者,曰:“水浅深易知。荆人所盛守,尽其浅者也;所简守,皆其深者也。”候者载刍者与见章子,章子甚喜,因练卒以夜奄荆人之所盛守,果杀唐篾。章子可谓知将分矣。

4 处方:
韩昭厘侯出弋,靷偏缓。昭厘侯居车上,谓其仆:“靷不偏缓乎?”其仆曰:“然。”至,舍,昭厘侯射鸟,其右摄其一靷,适之。昭厘侯已射,驾而归,上车,选间,曰:“乡者靷偏缓,今适,何也?”其右从后对曰:“今者臣适之。”昭厘侯至,诘车令。各避舍。故擅为妄意之道虽当,贤主不由也。

5 处方:
今有人于此,擅矫行则免国家,利轻重则若衡石,为方圜则若规矩,此则工矣巧矣,而不足法。法也者,众之所同也,贤不肖之所以其力也。谋出乎不可用,事出乎不可同,此为先王之所舍也。

URN: ctp:lv-shi-chun-qiu/chu-fang