Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《貴卒》

Library Resources
貴卒:
六曰──

1 貴卒:
力貴突,智貴卒。得之同則速為上,勝之同則濕為下。所為貴驥者,為其一日千里也,旬日取之,與駑駘同。所為貴鏃矢者,為其應聲而至,終日而至,則與無至同。

2 貴卒:
吳起謂荊王曰:「荊所有餘者地也,所不足者民也。今君王以所不足益所有餘,臣不得而為也。」於是令貴人往實廣虛之地,皆甚苦之。荊王死,貴人皆來,尸在堂上,貴人相與射吳起。吳起號呼曰:「吾示子吾用兵也。」拔矢而走,伏尸插矢而疾言曰:「群臣亂王。」吳起死矣。且荊國之法,麗兵於王尸者,盡加重罪,逮三族。吳起之智,可謂捷矣。

3 貴卒:
齊襄公即位,憎公孫無知,收其祿。無知不說,殺襄公。公子糾走魯,公子小白奔莒。既而國殺無知,未有君,公子糾與公子小白皆歸,俱至,爭先入公家。管仲扞弓射公子小白,中鉤。鮑叔御,公子小白僵。管子以為小白死,告公子糾曰:「安之。公子小白已死矣。」鮑叔因疾驅先入,故公子小白得以為君。鮑叔之智應射而令公子小白僵也,其智若鏃矢也。

4 貴卒:
周武君使人刺伶悝於東周,伶悝僵,令其子速哭曰:「以誰刺我父也?」刺者聞,以為死也。周以為不信,因厚罪之。

5 貴卒:
趙氏攻中山。中山之人多力者曰吾丘鴥,衣鐵甲、操鐵杖以戰,而所擊無不碎,所衝無不陷,以車投車,以人投人也,幾至將所而後死。

URN: ctp:lv-shi-chun-qiu/gui-zu