Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
Show text Edit searchSearch details:
Scope: Pre-Qin and Han Request type: Paragraph
Condition 1: Contains text "乱" Matched:5776.

Section/title
Confucianism1300
 The Analects15
 Mengzi18
 Liji75
 Xunzi231
 Xiao Jing4
 Shuo Yuan113
 Chun Qiu Fan Lu78
 Han Shi Wai Zhuan41
 Da Dai Li Ji53
 Bai Hu Tong10
 Xin Shu61
 Xin Xu34
 Yangzi Fayan14
 Zhong Lun50
 Kongzi Jiayu80
 Qian Fu Lun102
 Lunheng175
 Tai Xuan Jing3
 Fengsu Tongyi29
 Kongcongzi26
 Shen Jian28
 Zhong Jing2
 Su Shu6
 Xin Yu26
 Du Duan2
 Cai Zhong Lang Ji24
Mohism149
 Mozi149
Daoism236
 Zhuangzi60
 Dao De Jing4
 Liezi20
 He Guan Zi35
 Wenzi84
 Lie Xian Zhuan3
 Yuzi1
 Heshanggong Laozi29
Legalism583
 Hanfeizi266
 Shang Jun Shu74
 Shen Bu Hai3
 Shenzi32
 Guanzi208
School of Names4
 Gongsunlongzi4
School of the Military88
 The Art of War11
 Wu Zi10
 Liu Tao35
 Si Ma Fa7
 Wei Liao Zi14
 Three Strategies11
Miscellaneous Schools384
 Huainanzi166
 Lü Shi Chun Qiu158
 Gui Gu Zi12
 Yin Wen Zi35
 Deng Xi Zi13
Histories2573
 Shiji459
 Chun Qiu Zuo Zhuan248
 Lost Book of Zhou46
 Guo Yu105
 Yanzi Chun Qiu55
 Wu Yue Chun Qiu13
 Yue Jue Shu15
 Zhan Guo Ce59
 Yan Tie Lun70
 Lie Nü Zhuan83
 Guliang Zhuan13
 Gongyang Zhuan8
 Han Shu647
 Qian Han Ji162
 Dong Guan Han Ji40
 Hou Han Shu527
 Zhushu Jinian5
 Gu San Fen16
 Xijing Zaji2
Ancient Classics307
 Book of Poetry27
 Shang Shu50
 Book of Changes14
 The Rites of Zhou10
 Chu Ci25
 Jiaoshi Yilin162
 Jingshi Yizhuan4
 Shi Shuo15
Etymology43
 Shuo Wen Jie Zi30
 Er Ya4
 Shi Ming7
 Fang Yan1
 Ji Jiu Pian1
Chinese Medicine102
 Huangdi Neijing78
 Shang Han Lun12
 Jinkui Yaolue12
Excavated texts7
 Guodian1
 Mawangdui6