Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Show text Edit searchSearch details:
Scope: Pre-Qin and Han Request type: Paragraph
Condition 1: Contains text "存" Matched:1988.

Section/title
Confucianism529
 The Analects1
 Mengzi24
 Liji27
 Xunzi47
 Shuo Yuan71
 Chun Qiu Fan Lu35
 Han Shi Wai Zhuan28
 Da Dai Li Ji21
 Bai Hu Tong7
 Xin Shu30
 Xin Xu22
 Yangzi Fayan12
 Zhong Lun16
 Kongzi Jiayu26
 Qian Fu Lun12
 Lunheng69
 Tai Xuan Jing12
 Fengsu Tongyi7
 Kongcongzi5
 Shen Jian14
 Su Shu1
 Xin Yu12
 Cai Zhong Lang Ji30
Mohism33
 Mozi32
 Mo Bian Zhu Xu1
Daoism175
 Zhuangzi51
 Dao De Jing4
 Liezi23
 He Guan Zi17
 Wenzi28
 Wen Shi Zhen Jing30
 Lie Xian Zhuan4
 Heshanggong Laozi18
Legalism115
 Hanfeizi36
 Shang Jun Shu9
 Shenzi4
 Guanzi66
School of the Military17
 The Art of War4
 Liu Tao6
 Wei Liao Zi4
 Three Strategies3
Mathematics1
 Zhou Bi Suan Jing1
Miscellaneous Schools157
 Huainanzi76
 Lü Shi Chun Qiu63
 Gui Gu Zi8
 Yin Wen Zi8
 Deng Xi Zi2
Histories824
 Shiji102
 Chun Qiu Zuo Zhuan28
 Lost Book of Zhou6
 Guo Yu10
 Yanzi Chun Qiu31
 Wu Yue Chun Qiu31
 Yue Jue Shu19
 Zhan Guo Ce62
 Yan Tie Lun26
 Lie Nü Zhuan12
 Guliang Zhuan23
 Gongyang Zhuan27
 Han Shu163
 Qian Han Ji57
 Dong Guan Han Ji15
 Hou Han Shu203
 Gu San Fen3
 Yandanzi1
 Xijing Zaji5
Ancient Classics85
 Book of Poetry1
 Shang Shu1
 Book of Changes22
 The Rites of Zhou4
 Chu Ci9
 Shan Hai Jing1
 Jiaoshi Yilin39
 Jingshi Yizhuan7
 Shi Shuo1
Etymology17
 Shuo Wen Jie Zi9
 Er Ya4
 Shi Ming2
 Fang Yan1
 Ji Jiu Pian1
Chinese Medicine27
 Huangdi Neijing24
 Nan Jing1
 Shang Han Lun1
 Jinkui Yaolue1
Excavated texts8
 Guodian1
 Mawangdui7