Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Show text Edit searchSearch details:
Scope: Pre-Qin and Han Request type: Paragraph
Condition 1: Contains text "淺" Matched:464.

Section/title
Confucianism117
 The Analects1
 Liji1
 Xunzi17
 Shuo Yuan9
 Chun Qiu Fan Lu5
 Han Shi Wai Zhuan9
 Da Dai Li Ji3
 Bai Hu Tong2
 Xin Shu2
 Xin Xu3
 Yangzi Fayan1
 Zhong Lun2
 Kongzi Jiayu1
 Qian Fu Lun9
 Lunheng36
 Fengsu Tongyi6
 Kongcongzi2
 Shen Jian1
 Su Shu1
 Cai Zhong Lang Ji6
Mohism10
 Mozi10
Daoism26
 Zhuangzi8
 Liezi4
 He Guan Zi2
 Wenzi10
 Lie Xian Zhuan1
 Heshanggong Laozi1
Legalism14
 Hanfeizi6
 Shenzi1
 Guanzi7
School of the Military4
 The Art of War2
 Wu Zi1
 Wei Liao Zi1
Mathematics1
 Zhou Bi Suan Jing1
Miscellaneous Schools32
 Huainanzi20
 Lü Shi Chun Qiu9
 Deng Xi Zi3
Histories162
 Shiji29
 Chun Qiu Zuo Zhuan3
 Lost Book of Zhou2
 Guo Yu1
 Wu Yue Chun Qiu3
 Yue Jue Shu4
 Zhan Guo Ce13
 Yan Tie Lun6
 Guliang Zhuan6
 Han Shu49
 Qian Han Ji12
 Dong Guan Han Ji4
 Hou Han Shu29
 Xijing Zaji1
Ancient Classics17
 Book of Poetry3
 Shang Shu1
 The Rites of Zhou5
 Chu Ci4
 Yili1
 Jiaoshi Yilin3
Etymology17
 Shuo Wen Jie Zi14
 Er Ya2
 Shi Ming1
Chinese Medicine63
 Huangdi Neijing57
 Nan Jing4
 Shang Han Lun2
Excavated texts1
 Mawangdui1