Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> 卷一百零三

《卷一百零三》

Library Resources

奉和圣制立春日侍宴内殿出剪彩花应制

赵彦昭 Library Resources
1 奉和圣制... :
剪彩迎初候,攀条故写真。花随红意发,叶就绿情新。

2 奉和圣制... :
嫩色惊衔燕,轻香误采人。应为熏风拂,能令芳树春。

奉和人日清晖阁宴群臣遇雪应制

赵彦昭 Library Resources
1 奉和人日... :
出震乘东陆,凭高御北辰。祥云应早岁,瑞雪候初旬。

2 奉和人日... :
庭树千花发,阶蓂七叶新。幸承今日宴,长奉万年春。

奉和七夕两仪殿会宴应制

赵彦昭 Library Resources
1 奉和七夕... :
青女三秋节,黄姑七日期。星桥度玉佩,云阁掩罗帷。

2 奉和七夕... :
河气通仙掖,天文入睿词。今宵望灵汉,应得见蛾眉。

奉和九日幸临渭亭登高应制

赵彦昭 Library Resources
1 奉和九日... :
秋豫凝仙览,宸游转翠华。呼鹰下鸟路,戏马出龙沙。

2 奉和九日... :
紫菊宜新寿,丹萸辟旧邪。须陪长久宴,岁岁奉吹花。

奉和九月九日登慈恩寺浮屠应制

赵彦昭 Library Resources
1 奉和九月... :
出豫乘秋节,登高陟梵宫。皇心满尘界,佛迹现虚空。

2 奉和九月... :
日月宜长寿,人天得大通。喜闻题宝偈,受记莫由同。

安乐公主移入新宅侍宴应制同用开字

赵彦昭 Library Resources
1 安乐公主... :
云物中京晓,天人外馆开。飞桥象河汉,悬榜学蓬莱。

2 安乐公主... :
北阙临仙槛,南山送寿杯。一窥轮奂毕,惭恧栋梁材。

奉和送金城公主适西蕃应制

赵彦昭 Library Resources
1 奉和送金... :
圣后经纶远,谋臣计画多。受降追汉策,筑馆许戎和。

2 奉和送金... :
俗化乌孙垒,春生积石河。六龙今出饯,双鹤愿为歌。

奉和圣制登骊山高顶寓目应制

赵彦昭 Library Resources
1 奉和圣制... :
皇情遍九垓,御辇驻昭回。路若随天转,人疑近日来。

2 奉和圣制... :
河看大禹凿,山见巨灵开。愿扈登封驾,常持荐寿杯。

奉和幸白鹿观应制

赵彦昭 Library Resources
1 奉和幸白... :
云骖驱半景,星跸坐中天。国诞玄宗圣,家寻碧落仙。

2 奉和幸白... :
玉杯鸾荐寿,宝算鹤知年。一睹光华旦,欣承道德篇。

哭仆射鄂公杨再思

赵彦昭 Library Resources
1 哭仆射鄂... :
两揆光天秩,三朝奉帝熙。何言集大鸟,忽此丧元龟。

2 哭仆射鄂... :
坐叹公槐落,行闻宰树悲。壑舟今已去,宁有济川期。

人日侍宴大明宫应制

赵彦昭 Library Resources
1 人日侍宴... :
宝契无为属圣人,雕舆出幸玩芳辰。平楼半入南山雾,
飞阁旁临东墅春。夹路秾花千树发,垂轩弱柳万条新。

2 人日侍宴... :
处处风光今日好,年年愿奉属车尘。

奉和初春幸太平公主南庄应制

赵彦昭 Library Resources
1 奉和初春... :
主第岩扃驾鹊桥,天门阊阖降鸾镳。历乱旌旗转云树,
参差台榭入烟霄。林间花杂平阳舞,谷里莺和弄玉箫。

2 奉和初春... :
已陪沁水追欢日,行奉茅山访道朝。

奉和幸安乐公主山庄应制

赵彦昭 Library Resources
1 奉和幸安... :
六龙齐轸御朝曦,双鷁维舟下绿池。飞观仰看云外耸,
浮桥直见海中移。灵泉巧凿天孙渚,孝笋能抽帝女枝。

2 奉和幸安... :
幸愿一生同草树,年年岁岁乐于斯。

奉和幸大荐福寺

赵彦昭 Library Resources
1 奉和幸大... :
宝地龙飞后,金身佛现时。千花开国界,万善累皇基。

2 奉和幸大... :
北阙承行幸,西园属住持。天衣拂旧石,王舍起新祠。

3 奉和幸大... :
刹凤迎雕辇,幡虹驻彩旗。同沾小雨润,窃仰大风诗。

奉和幸长安故城未央宫应制

赵彦昭 Library Resources
1 奉和幸长... :
夙驾移天跸,凭轩览汉都。寒烟收紫禁,春色绕黄图。

2 奉和幸长... :
旧史遗陈迹,前王失霸符。山河寸土尽,宫观尺椽无。

3 奉和幸长... :
崇高惟在德,壮丽岂为谟。茨室留皇鉴,熏歌盛有虞。

奉和幸韦嗣立山庄侍燕应制

赵彦昭 Library Resources
1 奉和幸韦... :
贤族唯题里,儒门但署乡。何如表岩洞,宸翰发辉光。

2 奉和幸韦... :
地在兹山曲,家临合水阳。六龙驻旌罕,四牡耀旗常。

3 奉和幸韦... :
北斗临台座,东山入庙堂。天高羽翼近,主圣股肱良。

4 奉和幸韦... :
野竹池亭气,村花涧谷香。纵然怀豹隐,空愧蹑鵷行。

奉和元日赐群臣柏叶应制

赵彦昭 Library Resources
1 奉和元日... :
器乏雕梁器,材非构厦材。但将千岁叶,常奉万年杯。

苑中人日遇雪应制

赵彦昭 Library Resources
1 苑中人日... :
始见青云干律吕,俄逢瑞雪应阳春。

2 苑中人日... :
今日回看上林树,梅花柳絮一时新。

奉和圣制幸韦嗣立山庄应制

赵彦昭 Library Resources
1 奉和圣制... :
廊庙心存岩壑中,銮舆瞩在灞城东。

2 奉和圣制... :
逍遥自在蒙庄子,汉主徒言河上公。

秋朝木芙蓉

赵彦昭 Library Resources
1 秋朝木芙... :
水面芙蓉秋已衰,繁条偏是著花迟。

2 秋朝木芙... :
平明露滴垂红脸,似有朝愁暮落时。

侍宴桃花园咏桃花应制

赵彦昭 Library Resources
1 侍宴桃花... :
红萼竞燃春苑曙,粉茸新吐御筵开。

2 侍宴桃花... :
长年愿奉西王母,近侍惭无东朔才。

URN: ctp:quantangshi/103