Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> 卷五百七十九

《卷五百七十九》

Library Resources

車駕西遊因而有作

溫庭筠 Library Resources
1 車駕西遊... :
宣曲長楊瑞氣凝,上林狐兔待秋鷹。

2 車駕西遊... :
誰將詞賦陪雕輦,寂寞相如臥茂林。

傷溫德彝

溫庭筠 Library Resources
1 傷溫德彝:
昔年戎虜犯榆關,一敗龍城匹馬還。

2 傷溫德彝:
侯印不聞封李廣,他人丘壟似天山。

贈少年

溫庭筠 Library Resources
1 贈少年:
江海相逢客恨多,秋風葉下洞庭波。

2 贈少年:
酒酣夜別淮陰市,月照高樓一曲歌。

贈鄭征君家匡山首春與丞相贊皇公游止

溫庭筠 Library Resources
1 贈鄭征君... :
一拋蘭棹逐燕鴻,曾向江湖識謝公。

2 贈鄭征君... :
每到朱門還悵望,故山多在畫屏中。

夏中病痁作

溫庭筠 Library Resources
1 夏中病痁... :
山鬼揚威正氣愁,便辭珍簟襲狐裘。

2 夏中病痁... :
西窗一夕悲人事,團扇無情不待秋。

題友人居

溫庭筠 Library Resources
1 題友人居:
盡日松堂看畫圖,綺疏岑寂似清都。

2 題友人居:
若教煙水無鷗鳥,張翰何由到五湖。

題李相公敕賜錦屏風

溫庭筠 Library Resources
1 題李相公... :
豐沛曾為社稷臣,賜書名畫墨猶新。

2 題李相公... :
幾人同保山河誓,猶自棲棲九陌塵。

蔡中郎墳

溫庭筠 Library Resources
1 蔡中郎墳:
古墳零落野花春,聞說中郎有後身。

2 蔡中郎墳:
今日愛才非昔日,莫拋心力作詞人。

元處士池上

溫庭筠 Library Resources
1 元處士池... :
蓼穗菱叢思蟪蛄,水螢江鳥滿煙蒲。

2 元處士池... :
愁紅一片風前落,池上秋波似五湖。

華陰韋氏林亭

溫庭筠 Library Resources
1 華陰韋氏... :
自有林亭不得閒,陌塵宮樹是非間。

2 華陰韋氏... :
終南長在茅簷外,別向人間看華山。

寄裴生乞釣鉤

溫庭筠 Library Resources
1 寄裴生乞... :
一隨菱棹謁王侯,深愧移文負釣舟。

2 寄裴生乞... :
今日太湖風色好,卻將詩句乞魚鉤。

長安春晚二首

溫庭筠 Library Resources
1 長安春晚... :
曲江春半日遲遲,正是王孫悵望時。

2 長安春晚... :
杏花落盡不歸去,江上東風吹柳絲。

3 長安春晚... :
四方無事太平年,萬象鮮明禁火前。

4 長安春晚... :
九重細雨惹春色,輕染龍池楊柳煙。

三月十八日雪中作

溫庭筠 Library Resources
1 三月十八... :
芍藥薔薇語早梅,不知誰是豔陽才。

2 三月十八... :
今朝領得春風意,不復饒君雪裏開。

咸陽值雨

溫庭筠 Library Resources
1 咸陽值雨:
咸陽橋上雨如懸,萬點空蒙隔釣船。

2 咸陽值雨:
還似洞庭春水色,曉雲將入岳陽天。

彈箏人

溫庭筠 Library Resources
1 彈箏人:
天寶年中事玉皇,曾將新曲教甯王。

2 彈箏人:
鈿蟬金雁今零落,一曲伊州淚萬行。

瑤瑟怨

溫庭筠 Library Resources
1 瑤瑟怨:
冰簟銀床夢不成,碧天如水夜雲輕。

2 瑤瑟怨:
雁聲遠過瀟湘去,十二樓中月自明。

題端正樹

溫庭筠 Library Resources
1 題端正樹:
路傍佳樹碧雲愁,曾侍金輿幸驛樓。

2 題端正樹:
草木榮枯似人事,綠陰寂寞漢陵秋。

渭上題三首

溫庭筠 Library Resources
1 渭上題三... :
呂公榮達子陵歸,萬古煙波繞釣磯。

2 渭上題三... :
橋上一通名利跡,至今江鳥背人飛。

3 渭上題三... :
目極雲霄思浩然,風帆一片水連天。

4 渭上題三... :
輕橈便是東歸路,不肯忘機作釣船。

5 渭上題三... :
煙水何曾息世機,暫時相向亦依依。

6 渭上題三... :
所嗟白首磻溪叟,一下漁舟更不歸。

經故翰林袁學士居

溫庭筠 Library Resources
1 經故翰林... :
劍逐驚波玉委塵,謝安門下更何人。

2 經故翰林... :
西州城外花千樹,儘是羊曇醉後春。

題城南杜邠公林亭

溫庭筠 Library Resources
1 題城南杜... :
卓氏壚前金線柳,隋家堤畔錦帆風。

2 題城南杜... :
貪為兩地分霖雨,不見池蓮照水紅。

夜看牡丹

溫庭筠 Library Resources
1 夜看牡丹:
高低深淺一闌紅,把火殷勤繞露叢。

2 夜看牡丹:
希逸近來成懶病,不能容易向春風。

宿城南亡友別墅

溫庭筠 Library Resources
1 宿城南亡... :
水流花落歎浮生,又伴遊人宿杜城。

2 宿城南亡... :
還似昔年殘夢裏,透簾斜月獨聞鶯。

過分水嶺

溫庭筠 Library Resources
1 過分水嶺:
溪水無情似有情,入山三日得同行。

2 過分水嶺:
嶺頭便是分頭處,惜別潺湲一夜聲。

鄠杜郊居

溫庭筠 Library Resources
1 鄠杜郊居:
槿籬芳援近樵家,壟麥青青一徑斜。

2 鄠杜郊居:
寂寞遊人寒食後,夜來風雨送梨花。

題河中紫極宮

溫庭筠 Library Resources
1 題河中紫... :
昔年曾伴玉真遊,每到仙宮即是秋。

2 題河中紫... :
曼倩不歸花落盡,滿叢煙露月當樓。

四皓

溫庭筠 Library Resources
1 四皓:
商於甪裏便成功,一寸沉機萬古同。

2 四皓:
但得戚姬甘定分,不應真有紫芝翁。

贈張煉師

溫庭筠 Library Resources
1 贈張煉師:
丹溪藥盡變金骨,清洛月寒吹玉笙。

2 贈張煉師:
他日隱居無訪處,碧桃花發水縱橫。

URN: ctp:quantangshi/579