Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《孫明》

Library Resources
1 孫明:
唐孫明者,鄭州陽武人也,世貧賤,為盧氏莊客,善持金剛經,日誦二十遍,經二十年。自初持經,便絕葷血。後正念誦次,忽見二吏來追,明意將是縣吏,便縣去。行可五六里,至一府門,門人云:「王已出巡。」吏因閉明於空室中,其室從廣五六十間。蓋若蔭雲。經七日,王方至,吏引明入府。王問汝有何福。答云:「持金剛經已二十年。」王言此大福也,顧謂左右曰。昨得祗洹家牒。論明念誦勤懇。請延二十載。乃知修道不可思議。所延二十載。以償功也。令吏送還舍。其家殯明已畢,神雖復體,家人不之知也。會獵者從殯宮過,聞號呼之聲。報其家人。因爾得活矣。天寶末,明活已六七年,甚無恙也。出《廣異記》

URN: ctp:taiping-guangji/105/sunming