Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《魏世子》

Library Resources
1 魏世子:
宋魏世子,梁郡人,奉佛精進,兒女尊修,唯婦迷執不信。女年十四,病死,七日而蘇,云:「可安施高座,並無量壽經。」世子即為具設經座,女雖持齋戒,未常看經,今即昇座,誦聲清利。下啟父言:「兒死便往無量國,見父兄及己三人,池中已有芙蓉大花,後當化生其中。唯母獨無。不勝此苦,故歸啟報。」語竟,復絕。母於是敬信法教。出《冥祥記》

URN: ctp:taiping-guangji/114/weishizi