Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 阴子春

《阴子春》

Library Resources
1 阴子春:
梁阴子春为东莞太守。时青州刺史王神念。毁临海神庙坐。栋上有一虵。役夫不擒,入于海水。尔夜,子春梦见一人诣其府,云:“有人见苦,破坏所居,今既无托。欲憇此境。子春心密记之。经日。方知神念毁庙。因办牲醪,立宇祠之。数日,梦一朱衣人谢曰。得君厚惠。当以一州相报。经月馀。魏君欲袭朐山,子春预知,设伏摧破。武帝以为南青州刺史。出《南史》

URN: ctp:taiping-guangji/296/yinzichun