Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 南海毒虫

《南海毒虫》

Library Resources
1 南海毒虫:
南海有毒虫者,若大蜥蜴,眸子尤精朗,土人呼为十二时虫。一日一夜,随十二时变其色,乍赤乍黄。亦呼为篱头虫。传云,伤人立死,既潜噬人,急走于藩篱之上,望其死者亲族之哭。新州西南诸郡。绝不产虵及蚊蝇。余窜南方十年。竟不覩虵。盛夏露卧。无䁮肤之苦。此人谓南方少虵。以为夷獠所食。别有水虵。形状稍短,不居陆地,非喷毒啮人者。出《投荒杂录》

URN: ctp:taiping-guangji/478/nanhaiduchong