Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 結客少年場行

《結客少年場行》

盧照鄰 Library Resources
1 結客少年... :
長安重遊俠,洛陽富財雄。玉劍浮雲騎,金鞭明月弓。

2 結客少年... :
鬥雞過渭北,走馬向關東。孫賓遙見待,郭解暗相通。

3 結客少年... :
不受千金爵,誰論萬里功。將軍下天上,虜騎入雲中。

4 結客少年... :
烽火夜似月,兵氣曉成虹。橫行徇知己,負羽遠從戎。

5 結客少年... :
龍旌昏朔霧,鳥陣卷胡風。追奔瀚海咽,戰罷陰山空。

6 結客少年... :
歸來謝天子,何如馬上翁。

URN: ctp:n117276