Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 舞馬千秋萬歲樂府詞三首

《舞馬千秋萬歲樂府詞三首》

張說 Library Resources
1 舞馬千秋... :
金天誕聖千秋節,玉醴還分萬壽觴。試聽紫騮歌樂府,
何如騄驥舞華岡。連鶱勢出魚龍變,躞蹀驕生鳥獸行。

2 舞馬千秋... :
歲歲相傳指樹日,翩翩來伴慶雲翔。

3 舞馬千秋... :
聖皇至德與天齊,天馬來儀自海西。腕足徐行拜兩膝,
繁驕不進踏千蹄。髤髵奮鬣時蹲踏,鼓怒驤身忽上躋。

4 舞馬千秋... :
更有銜杯終宴曲,垂頭掉尾醉如泥。

5 舞馬千秋... :
遠聽明君愛逸才,玉鞭金翅引龍媒。不因茲白人間有,
定是飛黃天上來。影弄日華相照耀,噴含雲色且裴徊。

6 舞馬千秋... :
莫言闕下桃花舞,別有河中蘭葉開。

URN: ctp:n124633