Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 夏晚初霽南省寓直用餘字

《夏晚初霽南省寓直用餘字》

厙狄履溫 Library Resources
1 夏晚初霽... :
薄宦因時泰,涼宵寓直初。沉沉仙閣閉,的的暗更徐。

2 夏晚初霽... :
霽色連空上,炎氛入夜除。星回南斗落,月度北窗虛。

3 夏晚初霽... :
待漏殘燈照,含芳襲氣餘。寐來冠不解,奏罷草仍書。

4 夏晚初霽... :
幕府慚良策,明曹愧散樗。命輕徒有報,義重更難疏。

5 夏晚初霽... :
燕廈欣成托,鵷行濫所如。晨趨當及早,複此戒朝車。

URN: ctp:n128262