Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 上嘉州青衣山中峰,題惠淨上人幽居,寄兵部楊郎中

《上嘉州青衣山中峰,題惠淨上人幽居,寄兵部楊郎中》

岑參 Library Resources
1 上嘉州青... :
青衣誰開鑿,獨在水中央。浮舟一躋攀,側徑緣穹蒼。

2 上嘉州青... :
絕頂詣老僧,豁然登上方。諸嶺一何小,三江奔茫茫。

3 上嘉州青... :
蘭若向西開,峨眉正相當。猿鳥樂鐘磬,松蘿泛天香。

4 上嘉州青... :
江雲入袈裟,山月吐繩床。早知清淨理,久乃機心忘。

5 上嘉州青... :
尚以名宦拘,聿來夷獠鄉。吾友不可見,郁為尚書郎。

6 上嘉州青... :
早歲愛丹經,留心向青囊。渺渺雲智遠,幽幽海懷長。

7 上嘉州青... :
勝賞欲與俱,引領遙相望。為政愧無術,分憂幸時康。

8 上嘉州青... :
君子滿天朝,老夫憶滄浪。況值廬山遠,抽簪歸法王。

URN: ctp:n143028