Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 贈王二十四侍禦契四十韻

《贈王二十四侍禦契四十韻》

杜甫 Library Resources
1 贈王二十... :
往往雖相見,飄飄愧此身。不關輕紱冕,俱是避風塵。

2 贈王二十... :
一別星橋夜,三移斗柄春。敗亡非赤壁,奔走為黃巾。

3 贈王二十... :
子去何瀟灑,余藏異隱淪。書成無過雁,衣故有懸鶉。

4 贈王二十... :
恐懼行裝數,伶俜臥疾頻。曉鶯工迸淚,秋月解傷神。

5 贈王二十... :
會面嗟黧黑,含淒話苦辛。接輿還入楚,王粲不歸秦。

6 贈王二十... :
錦裏殘丹灶,花溪得釣綸。消中只自惜,晚起索誰親。

7 贈王二十... :
伏柱聞周史,乘槎有漢臣。鴛鴻不易狎,龍虎未宜馴。

8 贈王二十... :
客則掛冠至,交非傾蓋新。由來意氣合,直取性情真。

9 贈王二十... :
浪跡同生死,無心恥賤貧。偶然存蔗芋,幸各對松筠。

10 贈王二十... :
粗飯依他日,窮愁怪此辰。女長裁褐穩,男大卷書勻。

11 贈王二十... :
漰口江如練,蠶崖雪似銀。名園當翠巘,野棹沒青蘋。

12 贈王二十... :
屢喜王侯宅,時邀江海人。追隨不覺晚,款曲動彌旬。

13 贈王二十... :
但使芝蘭秀,何煩棟宇鄰。山陽無俗物,鄭驛正留賓。

14 贈王二十... :
出入並鞍馬,光輝參席珍。重遊先主廟,更曆少城闉。

15 贈王二十... :
石鏡通幽魄,琴台隱絳唇。送終惟糞土,結愛獨荊榛。

16 贈王二十... :
置酒高林下,觀棋積水濱。區區甘累趼,稍稍息勞筋。

17 贈王二十... :
網聚粘圓鯽,絲繁煮細蓴。長歌敲柳癭,小睡憑藤輪。

18 贈王二十... :
農月須知課,田家敢忘勤。浮生難去食,良會惜清晨。

19 贈王二十... :
列國兵戈暗,今王德教淳。要聞除猰貐,休作畫麒麟。

20 贈王二十... :
洗眼看輕薄,虛懷任屈伸。莫令膠漆地,萬古重雷陳。

URN: ctp:n150795