Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 奉和張僕射朝天行

《奉和張僕射朝天行》

權德輿 Library Resources
1 奉和張僕... :
元侯重寄貞師律,三郡四封今靜謐。丹轂常思闕下來,
紫泥忽自天中出。軍裝喜氣倍趨程,千騎鳴珂入鳳城。

2 奉和張僕... :
周王致理稱申甫,今日賢臣見明主。拜恩稽首紛無已,
凝旒前席皇情喜。逢時自是山出雲,獻可還同石投水。

3 奉和張僕... :
昔歲褒衣梁甫吟,當時已有致君心。專城一鼓妖氛靜,
擁旆十年天澤深。日日披誠奉昌運,王人織路傳清問。

4 奉和張僕... :
仙醞嘗分玉斝濃,禦閑更輟金羈駿。元正前殿朝君臣,
一人負扆百福新。宮懸彩仗儼然合,瑞氣爐煙相與春。

5 奉和張僕... :
萬年枝上東風早,佩玉晨趨光景好。塗山已見首諸侯,
麟閣終當畫元老。溫室沉沉漏刻移,退朝賓侶每相隨。

6 奉和張僕... :
雄詞樂職波濤闊,曠度交歡雲霧披。自古全才貴文武,
懦夫只解冠章甫。見公抽匣百煉光,試欲磨鉛諒無助。

URN: ctp:n170499