Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 馬秀才草書歌

《馬秀才草書歌》

權德輿 Library Resources
1 馬秀才草... :
伯英草聖稱絕倫,後來學者無其人。白眉年少未弱冠,
落紙紛紛運纖腕。初聞之子十歲餘,當時時輩皆不如。

2 馬秀才草... :
猶輕昔日墨池學,未許前賢團扇書。豔彩芳姿相點綴,
水映荷花風轉蕙。三春並向指下生,萬象爭分筆端勢。

3 馬秀才草... :
有時當暑如清秋,滿堂風雨寒颼颼。乍疑崩崖瀑水落,
又見古木饑鼯愁。變化縱橫出新意,眼看一字千金貴。

4 馬秀才草... :
憶昔謝安問獻之,時人雖見那得知。

URN: ctp:n170514