Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 構法華寺西亭

《構法華寺西亭》

柳宗元 Library Resources
1 構法華寺... :
竄身楚南極,山水窮險艱。步登最高寺,蕭散任疏頑。

2 構法華寺... :
西垂下鬥絕,欲似窺人寰。反如在幽谷,榛翳不可攀。

3 構法華寺... :
命童恣披翦,葺宇橫斷山。割如判清濁,飄若升雲間。

4 構法華寺... :
遠岫攢眾頂,澄江抱清灣。夕照臨軒墮,棲鳥當我還。

5 構法華寺... :
菡萏溢嘉色,筼簹遺清斑。神舒屏羈鎖,志適忘幽孱。

6 構法華寺... :
棄逐久枯槁,迨今始開顏。賞心難久留,離念來相關。

7 構法華寺... :
北望間親愛,南瞻雜夷蠻。置之勿複道,且寄須臾閑。

URN: ctp:n175421