Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 哭连州淩员外司马

《哭连州淩员外司马》

柳宗元 Library Resources
1 哭连州淩... :
废逐人所弃,遂为鬼神欺。才难不其然,卒与大患期。

2 哭连州淩... :
淩人古受氏,吴世夸雄姿。寂寞富春水,英气方在斯。

3 哭连州淩... :
六学诚一贯,精义穷发挥。著书逾十年,幽颐靡不推。

4 哭连州淩... :
天庭掞高文,万字若波驰。记室征西府,宏谋耀其奇。

5 哭连州淩... :
輶轩下东越,列郡苏疲羸。宛宛淩江羽,来栖翰林枝。

6 哭连州淩... :
孝文留弓剑,中外方危疑。抗声促遗诏,定命由陈辞。

7 哭连州淩... :
徒隶肃曹官,征赋参有司。出守乌江浒,老迁湟水湄。

8 哭连州淩... :
高堂倾故国,葬祭限囚羁。仲叔继幽沦,狂叫唯童儿。

9 哭连州淩... :
一门既无主,焉用徒生为。举声但呼天,孰知神者谁。

10 哭连州淩... :
泣尽目无见,肾伤足不持。溘死委炎荒,臧获守灵帷。

11 哭连州淩... :
平生负国谴,骸骨非敢私。盖棺未塞责,孤旐凝寒颸。

12 哭连州淩... :
念昔始相遇,腑肠为君知。进身齐选择,失路同瑕疵。

13 哭连州淩... :
本期济仁义,今为众所嗤。灭名竟不试,世义安可支。

14 哭连州淩... :
恬死百忧尽,苟生万虑滋。顾馀九逝魂,与子各何之。

15 哭连州淩... :
我歌诚自恸,非独为君悲。

URN: ctp:n175494