Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 和兵部鄭侍郎省中四松詩十韻

《和兵部鄭侍郎省中四松詩十韻》

劉禹錫 Library Resources
1 和兵部鄭... :
右相曆中台,移松武庫栽。紫茸抽組綬,青實長玫瑰。

2 和兵部鄭... :
便有幹霄勢,看成構廈材。數分天柱半,影逐日輪回。

3 和兵部鄭... :
舊賞臺階去,新知穀口來。息陰常仰望,玩境幾裴回。

4 和兵部鄭... :
翠粒晴懸露,蒼鱗雨起苔。凝音助瑤瑟,飄蕊泛金罍。

5 和兵部鄭... :
月桂花遙燭,星榆葉對開。終須似雞樹,榮茂近昭回。

URN: ctp:n177923