Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《離婦》

張籍 Library Resources
1 離婦:
十載來夫家,閨門無瑕疵。薄命不生子,古制有分離。

2 離婦:
托身言同穴,今日事乖違。念君終棄捐,誰能強在茲。

3 離婦:
堂上謝姑嫜,長跪請離辭。姑嫜見我往,將決複沉疑。

4 離婦:
與我古時釧,留我嫁時衣。高堂拊我身,哭我于路陲。

5 離婦:
昔日初為婦,當君貧賤時。晝夜常紡織,不得事蛾眉。

6 離婦:
辛勤積黃金,濟君寒與饑。洛陽買大宅,邯鄲買侍兒。

7 離婦:
夫婿乘龍馬,出入有光儀。將為富家婦,永為子孫資。

8 離婦:
誰謂出君門,一身上車歸。有子未必榮,無子坐生悲。

9 離婦:
為人莫作女,作女實難為。

URN: ctp:n181636