Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 和微之詩二十三首:和自勸二首

《和微之詩二十三首:和自勸二首》

白居易 Library Resources
1 和微之詩... :
稀稀疏疏繞籬竹,窄窄狹狹向陽屋。屋中有一曝背翁,
委置形骸如土木。日暮半爐麩炭火,夜深一醆紗籠燭。

2 和微之詩... :
不知有益及民無,二十年來食官祿。就暖移盤簷下食,
防寒擁被帷中宿。秋官月俸八九萬,豈徒遣爾身溫足。

3 和微之詩... :
勤操丹筆念黃沙,莫使饑寒囚滯獄。

4 和微之詩... :
急景凋年急於水,念此攬衣中夜起。門無宿客共誰言,
暖酒挑燈對妻子。身飲數杯妻一醆,餘酌分張與兒女。

5 和微之詩... :
微酣靜坐未能眠,風霰蕭蕭打窗紙。自問有何才與術,
入為丞郎出刺史。爭知壽命短複長,豈得營營心不止。

6 和微之詩... :
請看韋孔與錢崔,半月之間四人死。

URN: ctp:n194350