Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 青氈帳二十韻

《青氈帳二十韻》

白居易 Library Resources
1 青氈帳二... :
合聚千羊毳,施張百子弮。骨盤邊柳健,色染塞藍鮮。

2 青氈帳二... :
北制因戎創,南移逐虜遷。汰風吹不動,禦雨濕彌堅。

3 青氈帳二... :
有頂中央聳,無隅四向圓。傍通門豁爾,內密氣溫然。

4 青氈帳二... :
遠別關山外,初安庭戶前。影孤明月夜,價重苦寒年。

5 青氈帳二... :
軟暖圍氈毯,槍摐束管弦。最宜霜後地,偏稱雪中天。

6 青氈帳二... :
側置低歌座,平鋪小舞筵。閑多揭簾入,醉便擁袍眠。

7 青氈帳二... :
鐵檠移燈背,銀囊帶火懸。深藏曉蘭焰,暗貯宿香煙。

8 青氈帳二... :
獸炭休親近,狐裘可棄捐。硯溫融凍墨,瓶暖變春泉。

9 青氈帳二... :
蕙帳徒招隱,茅庵浪坐禪。貧僧應嘆羨,寒士定留連。

10 青氈帳二... :
客賓於中接,兒孫向後傳。王家誇舊物,未及此青氈。

URN: ctp:n197097