Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 送李殷游邊

《送李殷游邊》

劉駕 Library Resources
1 送李殷游... :
十年夢相識,一覯俄遠別。征駕在我傍,草草意難說。

2 送李殷游... :
君居洞庭日,詩句滿魏闕。如何萬里來,青桂看人折。

3 送李殷游... :
行裝不及備,西去偶然訣。孟夏出都門,紅塵客衣熱。

4 送李殷游... :
荒城見羊馬,野館具薇蕨。邊境漸無虞,旅宿常待月。

5 送李殷游... :
西園置酒地,日夕簪裾列。壯志安可留,槐花樽前發。

URN: ctp:n224443