Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 和西江李助副使早登開元寺閣

《和西江李助副使早登開元寺閣》

陳陶 Library Resources
1 和西江李... :
虛豁登寶閣,三休極層構。獨立天地間,煙雲滿襟袖。

2 和西江李... :
鼇荒初落日,劍野呈綺繡。秋檻祝融微,陰軒九江湊。

3 和西江李... :
拂簷皇姑舍,錯落白榆秀。倚砌天竺祠,蛟龍蟠古甃。

4 和西江李... :
翛然觀六合,一指齊宇宙。書劍忽若□,青雲日方晝。

5 和西江李... :
南朝空蒼莽,楚澤稀耕耨。萬事溺頹波,一航安可涭。

6 和西江李... :
徒雲寄麟泣,六五終難就。資斧念餘生,湖光隱圭竇。

7 和西江李... :
早聞群黃鶴,飄舉此江岫。陵穀空靄然,人樵已雛鷇。

8 和西江李... :
燕宮豸冠客,憑覽發清奏。珠玉難嗣音,摐轅愧孤陋。

URN: ctp:n252644