Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 紀遊東觀山

《紀遊東觀山》

無名氏 Library Resources
1 紀遊東觀... :
瑰奇恣搜討,貝闕青瑤房。才隘疑永巷,俄敞如華堂。

2 紀遊東觀... :
玉梁窈浮溪,瓊戶正當窗。仙佛肖仿佛,鐘鼓鍧擊撞。

3 紀遊東觀... :
贔贔左顧龜,狺狺欲吠尨。丹灶儼亡恙,芝田靄生香。

4 紀遊東觀... :
搏噬千怪聚,絢爛五色光。更無一塵涴,但覺六月涼。

5 紀遊東觀... :
玲瓏穿屢折,詰曲通三湘。神鬼若剜刻,乾坤真混茫。

6 紀遊東觀... :
入如深夜暗,出喜皦日光。隔世驚瞬息,異境難揣量。

URN: ctp:n258356