Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 答韋山人隱起龍文藥瓢歌

《答韋山人隱起龍文藥瓢歌》

皎然 Library Resources
1 答韋山人... :
野人藥瓢天下絕,全如渾金割如月。彪炳文章智使然,
生成在我不在天。若言有物不由物,何意中虛道性全。

2 答韋山人... :
韋生能詩兼好異,獲此靈瓢遠相遺。仙侯玉帖人漫傳,
若士青囊世何秘。一捧一開如見君,藥盛五色香氛氳。

3 答韋山人... :
背上驪龍蟠不睡,張鱗擺頷生風雲。世人強知金丹道,
默仙不成穢仙老。年少紛如陌上塵,不見吾瓢盡枯槁。

4 答韋山人... :
聊將系肘步何輕,便有三山孤鶴情。東方小兒乏此物,
遂令仙籍獨無名。

URN: ctp:n264923