Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 孙子兵法

《孙子兵法》

Library Resources
1 孙子兵法:
孙子曰:凡用兵之法,全国为上,破国次之,兴兵深入长驱,据其都邑,绝其外内,敌举国来服为上,以兵击破服得之为次也。全军为上,破军次之,全卒为上,破卒次之,是故百战百胜,非善之善者也。不战而屈人之兵,善之善者也。未战而敌自屈服也。

2 孙子兵法:
故上兵伐谋,敌始有谋,伐之易也。其次伐交,交,将合也。其次伐兵,兵形已成。下攻攻城,敌国已收其外粮城守,攻之为下。故善用兵者,屈人之兵而非战也。拔人之城而非攻也。毁人之国而不久也。必以全争于天下,故兵不钝而利可全也。

3 孙子兵法:
兵形象水,水行避高而就下,兵之形避实而击虚,故水因地而制行,兵因敌而制胜,故兵无定势,水无常形,能与敌变化而取胜者谓之神。

4 孙子兵法:
孙子曰:凡用兵之法,君命有所不受,苟便于事,不拘于君命也。无恃其不来,恃吾有以能待之也。无恃其不攻,恃吾之不可攻也。

5 孙子兵法:
夫唯无虑而易于敌者,必禽于人,故卒未附亲而罚之,即不服,不服即难用也。卒已附亲而罚不行者,即不可用矣。故令之以文,齐之以武,是谓必取,令素行则民服,令素行者,与衆相得也。

6 孙子兵法:
战道必胜,主曰无战,必战,战道不胜,主曰必战,无战,故进不求名,退不避罪,唯民是保,而利全于主,国之宝也。视卒如婴儿,故可与之赴深溪,视卒如爱子,故可与之俱死,厚而不能使,爱而不能全全作令,乱而不能治,譬若骄子,不可用也。恩不可专用,罚不可专任。

7 孙子兵法:
知吾卒之可以击,而不知敌之不可击,胜之半也。知敌之可击,而不知吾卒之不可以击,胜之半也。知敌之可击,知吾卒之可以击,而不知地形之不可以战,胜之半也。胜之半者,未可知也。故曰:知彼知己,胜乃不殆,知天知地,胜乃可全。

8 孙子兵法:
明主虑之,良将修之,非利不赴,非得不用,非危不战,不得已而用兵。主不可以怒而兴军,将不可以愠而致战,合于利而用,不合于利而止,怒可复喜,愠可复悦,亡国不可复存,死者不可复生也。故曰:明王慎之,良将敬之,此安国之道也。

9 孙子兵法:
兴师十万,出征千里,百姓之费,公家之奉,日千金,内外骚动,不得操事者,七十万家,古者八家为邻,一家从军,七家奉之,言十万之师,不事不耕者作十万之师举不事耕稼者,凡七十万家也。相守数年,以争一日之胜,而爱爵禄百金,不知敌之情者,不仁之至也。非民之将也。非主之佐也。非胜之主也。故明王圣主,贤君胜将,所以动而胜人,成功出于衆者,先知也。先知者,不可取于鬼神,不可祷祀以求也。不可象于事也。不可以事类求也。不可验于度,不可以行事度也不可以行事度也作不可以度数推,必取于人,知敌之情者也。

URN: ctp:n278903