Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《元》

Library Resources
1 元:
元:大也,始也,長也,氣也,又姓左傳衞大夫元咺又後魏孝文改拓拔爲元氏望在河南。愚𡊮切,二十二。

2 元:
原:廣平曰原亦州名漢髙平縣魏爲鎭州▼州字當刪▲]又改原州蓋取髙平曰原爲名又姓孔子弟子有原憲。《說文》本作邍原即與[厵同。

3 元:
邍:周禮有邍師注云邍地之廣平者。

4 元:
源:水原曰源又姓禿髮傉擅之子賀入後魏魏太武謂之曰與郷同源可爲源氏。《說文》本作厵篆文省作原後人加水厵。

5 元:
厵:木名出豫章煎汁藏果及卵不壞。

6 元:
杬:木名出豫章煎汁藏果及卵不壞。

7 元:
嫄:姜嫄帝嚳元妃。

8 元:
沅:水名在象郡鐔淫城西亦云在◫片羊◫片可。

9 元:
騵:赤馬白腹。

10 元:
黿:似鼈而大紀年曰穆王十七年起師至九江以黿爲梁。

11 元:
羱:羱羊角大者可爲器。又五丸切。

12 元:
蚖:蠑蚖蜥蜴也,一名守宫字林云在壁曰蝘蜓在洲曰蜥蜴。

13 元:
𧔞:晚蠶周禮榮原蠶鄭注云原再也,俗從䖵。

14 元:
芫:草名有毒可爲藥也。

15 元:
邧:地名。

16 元:
榞:實如甘蕉而皮可食。

17 元:
謜:徐語。《孟子》云:故謜謜而來。

18 元:
㹉:獸如牛也。

19 元:
䬧:䬧餌。又五丸切。

20 元:
獂:豕屬。又音桓。

21 元:
阮:五阮郡出史記。又元逺切。

22 元:
蒝:莖葉布也。

URN: ctp:n292782