Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《唐》

Library Resources
1 唐:
唐:《說文》曰:大言也,又州春秋時楚地戰國時屬晉後入於韓秦屬南陽郡後魏爲淮州隋爲顯州貞觀改爲唐州因唐城山爲名即髙鳳隱所亦姓唐堯之後子孫氏焉出晉昌北海魯國三望。徒郎切。四十一。

2 唐:
啺:

3 唐:
𥏬:並古文。

4 唐:
煻:飴也。

5 唐:
糖:飴也。

6 唐:
糛:上同。

7 唐:
堂:堂除亦屋。《白虎通》云:夭子之堂髙九尺天子尊故極陽之數九尺也,堂之爲言明也,所以明禮義也,禮記曰天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺又姓風俗通云堂楚邑大夫五尚爲之其後氏焉。

8 唐:
坣:古文。

9 唐:
𪕹:䶈𪕹䑕一月三易膓。

10 唐:
棠:棠棃又桬棠木生崐崘山黃色赤實味如李食之使人不溺亦姓左傳齊大夫棠無咎又漢複姓吳王闔閭弟夫漑奔楚爲棠谿氏。

11 唐:
搪:搪揬。

12 唐:
蓎:蓎蒙女蘿案爾雅作唐蒙不從卄。

13 唐:
瑭:玉名。

14 唐:
餹:餹䬾黍膏䬾。杜兮切。

15 唐:
篖:筕篖竹笪。

16 唐:
螗:蜩螗。

17 唐:
𤚫:𤚫牛。

18 唐:
𤛋:上同。

19 唐:
螳:螳蜋禮記仲夏月螳蜋生。

20 唐:
塘:陂塘。

21 唐:
碭:芒碭山名。又音宕。

22 唐:
鶶:鶶鷵鳥名似烏蒼白色。

23 唐:
𩹶:魚名。

24 唐:
踼:碭跌頓伏皃。又吐郎切。

25 唐:
闛:《說文》曰:闛闛盛皃。又他郎切。

26 唐:
赯:赯赤色。

27 唐:
磄:磄岸石也。

28 唐:
溏:池也。

29 唐:
䣘:地名。

30 唐:
傏:傏𠊲不遜。

31 唐:
隚:殿基。

32 唐:
䧜:隄䧜。

33 唐:
𨶈:髙門也。

34 唐:
鎕:鎕銻火齊。

35 唐:
䉎:罩也。

36 唐:
𨍴:𨍴䡙軘軨。

37 唐:
橖:車橖。

38 唐:
榶:榶棣木名,案《爾雅》云:唐棣栘不從木。

39 唐:
㲥:㲥毦罽也。

40 唐:
㼺:瓷器。

URN: ctp:n296156