Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《航》

Library Resources
1 航:
航:船也。胡郎切,十八。

2 航:
筕:筕篖。

3 航:
桁:械也。

4 航:
行:伍也,列也,又戸庚戸浪戸。孟三切。

5 航:
迒:兽迹。又古郎切。

6 航:
𨁈:上同。

7 航:
颃:颉颃诗传云飞而上曰颉飞而下曰颃。《说文》音刚与亢同。

8 航:
𦐄:飞髙下也。

9 航:
魧:鱼名又大贝。

10 航:
胻:胫也。

11 航:
邟:馀邟县名在吴兴。又音伉。

12 航:
杭:州名古于潜馀邟皆别名今馀杭于潜县并在杭州。

13 航:
沆:渡也。又胡朗切。

14 航:
蚢:尔雅蚢萧茧郭璞曰食萧叶者皆蚕类。

15 航:
肮:肮犬脉也。

16 航:
苀:东蠡草名。

17 航:
抗:举也。又苦浪切。

18 航:
吭:鸟喉。又下浪切。

URN: ctp:n296389