Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《丘》

Library Resources
1 丘:
丘:聚也,空也,大也,又丘陵爾雅非人爲之曰丘郭璞云地自然生。《說文》作丠亦姓出吳興河南二望風俗通曰魯左丘明之後又云齊太公封於營丘支孫以地爲氏代居扶風漢末丘俊持節江淮屬王莽簒位遂留江左居吳興也,又漢複姓四十四氏左傳齊有藉丘子鉏梁丘據閭丘嬰莒有著丘公渠丘公後並因邑爲氏晉有虞丘書爲乗馬御祖氏家記有太中大夫東安於丘淵史記有狐丘子林楚有苞丘先生齊桓公至麥丘麥丘人年八十三祝桓公封於麥丘其後氏焉孟子齊有曼丘不擇又有咸丘蒙隱居列仙傳有浮丘公梁州刺史莊丘黑魯莊公庶子食采於瑕丘其後氏焉齊有勇士葘丘訴神仙傳漢有稷丘子又有廩丘充隱居齊魯之閒楚有列威將軍何丘寄楚文王庶子食采於軒丘其後爲氏周宣王支庶食采於謝丘其後爲氏漢有趙人吾丘壽王又有曹丘先生侍御史余丘炳鉅鹿太守莊丘勝以勇力聞安丘望之注老子列仙傳有髙邑人商丘子胥藝文志有桑丘公漢有吳人龍丘萇隱居不屈濟北蛇丘惑爲河内太守魏有幽豫二州刺史母丘儉吳有平原陶丘洪晉有雍丘洛以武力聞何氏姓苑云漢有司隷校尉水丘岑古有蔡丘欣喪馬淮陽東海北丘氏又有羌丘常丘崎丘獻丘陽丘逢丘厚丘泥丘等氏又虜複姓二氏後魏獻帝次弟丘敦氏後改爲丘氏丘林氏後改爲林氏。去鳩切,六。

2 丘:
丠:古文。

3 丘:
蓲:烏蓲草名。

4 丘:
蚯:蚯蚓蟲名禮記孟夏月蚯蚓出。

5 丘:
邱:地名。

6 丘:
訄:追也。

URN: ctp:n297694