Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 古

《古》

Library Resources
1 古:
古:故也,又姓周太王去邠適岐稱古公其後氏焉蜀志有廣漢功曹古牧又漢複姓晏子春秋有齊勇士古冶子又虜三字姓後漢書有古口引氏。公户切。二十一。

2 古:
皷:《說文》曰:郭也,春分之音萬物郭皮甲而出故謂之皷周禮六皷靁皷靈皷路皷鼖鼔鼛皷晉皷亦作鼓。

3 古:
鼔:《說文》曰:擊皷也。

4 古:
瞽:無目。

5 古:
股:髀股。

6 古:
𦙶:上同。

7 古:
罟:網罟。

8 古:
蠱:疑也,又蠱毒也,又卦名蠱事也。

9 古:
估:市稅。

10 古:
盬:鹽池,又《左傳》云:盬其腦杜預云盬𠯗也,又詩傳云盬不固也。

11 古:
鈷:鈷䥈。

12 古:
羖:羖䍽羊。《說文》曰:夏羊牡曰羖。

13 古:
𦍩:俗。

14 古:
詁:詁訓。

15 古:
牯:牯牛。

16 古:
賈:商賈。又古下切。

17 古:
夃:夃多債利也。又古乎切。

18 古:
沽:屠沽。

19 古:
焸:人名出漢書。

20 古:
𠒂:𠒂壅蔽。

21 古:
𥂩:器也。《說文》作䀇。

URN: ctp:n300454