Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 寶

《寶》

Library Resources
1 寶:
寶:珍寶又瑞也,符也,道也,禮記曰地不藏其寶又天寶晉灼云天寶雞頭人身又姓出何氏姓苑。博抱切,十五。

2 寶:
珤:古文。

3 寶:
保:任也,安也,守也。《說文》作𠈃養也,亦姓。《吕氏春秋》云:楚有保申爲文王傳。

4 寶:
𡥀:古文。

5 寶:
堢:堢障小城。

6 寶:
堡:上同。

7 寶:
褓:襁褓。

8 寶:
緥:《說文》曰:小兒衣。

9 寶:
鴇:鳥名亦作䳈𪁣䳰。

10 寶:
葆:草盛皃又羽葆。

11 寶:
駂:郭璞云今烏騘。

12 寶:
䎂:彩羽。

13 寶:
宲:藏也。

14 寶:
賲:有也。

15 寶:
𠤏:相次也。

URN: ctp:n302722